Waterschap Brabantse Delta is van plan de regels voor kleine grondwaterputten te veranderen. Op de invoering van deze regels is tot en met maandag 12 juni inspraak mogelijk(externe link). Met de mogelijke nieuwe regels moeten alle kleine grondwaterputten bij het waterschap gemeld worden. Het gaat om putten die maximaal 10m3 water per uur oppompen. Veel kleine grondwaterputten maken samen één grote. De nieuwe meldplicht geldt daarom voor iedere gebruiker (inwoners, bedrijven, organisaties). Zo ontstaat meer inzicht in het grondwatergebruik.

Meer inzicht

Het grondwatersysteem is uit balans. Daarom proberen we de grondwaterstanden te herstellen in samenwerking met de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijven, landbouw- en natuurorganisaties en andere overheden. Om dat goed te kunnen doen, hebben we meer inzicht nodig in ál het grondwatergebruik. Daarom maken we het melden van een kleine grondwaterput verplicht. Op dit moment hoef je het niet altijd te melden als je een kleine grondwaterput hebt, alleen in zogenaamde beschermde gebieden. Daardoor heeft het waterschap geen inzicht in de hoeveelheid grondwater die er gebruikt wordt voor bijvoorbeeld tuinen en bedrijven. En hoeveel invloed dit heeft op de grondwaterstanden. 

Kleine grondwaterput 

Met kleine grondwaterputten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of wordt stof en vuil afgespoten bij bouwwerkzaamheden. Ook gaat het om water dat gebruikt wordt om vee te laten drinken of producten te wassen of nat te houden. Inwoners, bedrijven en andere organisaties doen dit.  

De meldplicht gaat gelden voor grondwaterputten die maximaal 10m3 water per uur oppompen. 1 kubieke meter water is 1000 liter, dat betekent dus 10000 liter water per uur. Het woord klein kan daarom verwarrend zijn. Ooit is gekozen voor klein om het verschil met grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw duidelijk te maken.  

Waarom nu dan alleen een meldplicht voor de kleine grondwaterputten? Voor de grote grondwatergebruikers gelden al regels en een vergunningplicht. Voor het kleine grondwatergebruik is dat nog niet genoeg het geval. 

Meldplicht en vergunningplicht 

De nieuwe regels gelden voor iedere gebruiker: 

  • Voor een bestaande kleine grondwaterput geldt voortaan een meldplicht. Bestaande kleine grondwaterputten kunnen met de nieuwe regels online en gratis aangemeld worden. Voor deze verplichte melding hebben eigenaren één jaar de tijd, tot de zomer van 2024.

Inspraak 

Waterschap Brabantse Delta is van plan de nieuwe regels vanaf deze zomer in te voeren. Op dit ontwerpbesluit is tot en met 12 juni inspraak mogelijk. Het waterschap houdt rekening met de inspraakreacties bij het nemen van het definitieve besluit. Zodra de startdatum van de meldplicht bekend is, is alle informatie te vinden op www.brabantsedelta.nl

Kleine grondwaterputten of kleinschalig grondwaterverbruik wordt ook wel een kleine onttrekking, eigen grondwaterbron of- winning, waterput of (tuin)beregeningssysteem genoemd.