In 2023 en 2024 baggeren we verschillende watergangen in de gemeenten Breda, Dongen, Moerdijk, Steenbergen en Waalwijk. Welke watergangen we precies gaan baggeren en de planning daarvan maken we later bekend. Op dit moment doen we voorbereidende onderzoeken.