Waterschap Brabantse Delta baggert vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Door de watergang baggerschoon op te leveren, wordt de aan- en afvoer van water gegarandeerd en verbetert de waterkwaliteit voor planten en dieren. Bij baggerwerkzaamheden maken we onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied.