Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg gaan samen aan de slag met de realisatie van een ecologische verbindingszone en beekherstel van de Oude Leij in Tilburg. Een onderdeel hiervan is het traject 'Reeshofweide en Lange Rekken'.