Beekherstel het Merkske

Ten zuiden van Hoogstraten en Baarle-Nassau/Baarle-Hertog stroomt het Merkske. Een unieke en karakteristieke grensbeek, die op sommige plekken daadwerkelijk de grens vormt tussen Nederland en Vlaanderen. De provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta werken binnen project Beekherstel het Merkske samen aan beekherstelmaatregelen voor een goede (ecologische) waterkwaliteit.

In 2017 startte het Vlaamse Maasbekken secretariaat, samen met provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta, integraal waterproject (IWP) het Merkske, voor het stroomgebied van de beek het Merkske. Een onderdeel van dit project is een beekherstelproject het Merkske.

Wat gaan we doen?

Binnen dit het beekherstelproject passen we het principe ‘Bouwen met Natuur’ toe. En dus maken we zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen. Zo brengen we zand aan, en leggen we boomstronken, stammen en takkenbossen in de beek om meer water vast te houden. Zodat de beek in de zomer niet meer droogvalt. En brengen we beplanting aan langs de beek, zodat er in de zomer voldoende schaduw is. Dat biedt voldoende voedsel én een fijne schuilplek voor vissen en andere (water)dieren.

Wat merk jij er van?

De takkenbossen in de beek zijn voor jou misschien een vreemd gezicht. Maar we leggen ze daar neer om de natuur in en om de beek te versterken. En op deze manier houden we meer water vast. Voor datzelfde doel gaan we in het najaar als proef ook op een andere manier maaien. We laten meer begroeiing staan. Daardoor verandert ook het zicht op de beek.

Waar staan we nu?

Op dit moment brengen waterschap Brabantse Delta en de provincie Antwerpen in kaart op welke locatie, welke beekherstelmaatregelen nodig zijn. Dit verwerken we in een ontwerpplan. Dit doen we uiteraard in afstemming met de omgeving.

We verwachten dat het ontwerp halverwege 2024 klaar is. Vervolgens kunnen we starten met de aanbesteding, waarna we met de werkzaamheden kunnen starten. We verwachten dat we in 2025 aan de slag gaan met de uitvoering.

Resultaat

Doel van dit project is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van deze karakteristieke grensbeek. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het neerleggen van onder andere bomen en takkenbossen vertraagt de stroming in de beek. Daardoor houdt de beek meer water vast. Daar profiteert de natuur in de omgeving ook van.

Samenwerking

Samenwerking bij dit project is het sleutelwoord, zowel bij het beekherstel als bij het hele Integraal waterproject het Merkske. Aan Vlaamse zijde betreft het onder andere de provincie Antwerpen, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), rioolbeheerders, gemeenten en natuurorganisaties zoals Natuurpunt en Boerenbond. Vanuit Nederland zijn Staatsbosbeheer, ZLTO en natuurverenigingen belangrijke partners. Op de website www.integraalwaterbeleid.be is meer informatie te vinden over dit integraal waterproject het Merkske.

Nieuwsbrief

Op de website van Natuur en Bos onder het kopje 'Nuttige downloads' kunt u de nieuwsbrief van 't Merkske bekijken

www.natuurenbos.be