Op 23 november heeft het algemeen bestuur gesproken over de Kadernota 2023-2032, de Begroting 2023 en de bijbehorende belastingtarieven. Vanwege flinke prijsstijgingen waar het waterschap mee te maken heeft, was de verwachting al dat de tarieven meer dan normaal zouden stijgen.

Dat is ook het geval, het algemeen bestuur heeft de hogere tarieven vastgesteld. Dat betekent dat iedereen in 2023 meer gaat betalen aan waterschapsbelasting. Iemand met een huurwoning gaat ongeveer 139 euro per jaar betalen (dat is gemiddeld een stijging van 7,6%). Een gezin met een koopwoning (van € 440.000) gaat ongeveer 407 euro per jaar betalen. Dat is een stijging van gemiddeld 8%. De aanslagen vallen in februari 2023 op de deurmat maar in sommige gemeentes in mei en juni.

Klik hier voor meer informatie over de waterschapsbelasting 

Begroting 2023.

In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2023 en het geld dat daaraan besteed wordt. Ook de tarieven worden vastgesteld op basis van de Begroting. Bestuurder Financiën, Theo Schots, legt uit: “Het waterschap heeft te maken met flinke prijsstijgingen. Denk aan de energieprijzen. Onze installaties voor het zuiveren van water bijvoorbeeld maken veel gebruik van energie. Ook zijn de grondstoffen voor onze bouwprojecten veel duurder geworden, net als de materialen voor het onderhoud van onze objecten als zuiveringen, dijken, gemalen en stuwen. Daarnaast lopen de kosten voor personeel (lonen) en ICT op.

We kunnen ons werk niet stil leggen, het moet doorgaan, en dus moeten wij deze hoge prijzen betalen. Onze enige inkomstenbron om onze wettelijke taken uit te voeren zijn belastingen, daarom zijn we genoodzaakt de belasting te verhogen. Dat is natuurlijk geen prettig nieuws, maar als we nu de belasting niet verhogen, wordt het onmogelijk om onze taken uit te voeren. En die taken worden mede door de klimaatverandering steeds belangrijker: veilig wonen en werken achter stevige dijken, het zuiveren van afvalwater en het op peil houden van (schoon) oppervlakte water in tijden van extreme neerslag én extreme droogte.”

Lees meer: Begroting 2023 in één oogopslag.pdf

Kadernota 2023-2032

Met de Kadernota geeft het waterschap invulling aan de realisatie van het huidige Bestuursakkoord en het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Omdat het bestuursakkoord tot aan de waterschapsverkiezingen van 2023 loopt, is het een beleidsarme Kadernota. Dat wil zeggen dat er geen nieuw beleid in staat omdat niet bekend is hoe het bestuursakkoord 2023-2027 eruit gaat zien.


Toch kijkt het bestuur in de Kadernota alvast 10 jaar vooruit en zien ze welke ontwikkelingen van invloed zijn op de manier waarop het waterschap zijn taken uitvoert. “De huidige voorspellingen geven aan dat het waterschap voor ‘uitdagingen’ staat. Die hebben ook hun financiële impact”, geeft Theo Schots aan.  

Lees meer: Kadernota in één oogopslag.pdf