Verkenner Aart Jan Moerkerke voerde de afgelopen weken gesprekken met de fracties in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Deze verkenningsfase is nu afgerond. Moerkerke, burgemeester van de gemeente Moerdijk, presenteerde op 18 april zijn bevindingen aan de fracties. Hij adviseert een coalitie met vijf partijen. Het gaat om de fracties BoerBurgerBeweging, VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd (agrariërs). Nu start een nieuwe fase, de informatiefase, waarin de coalitiepartijen samen aan een nieuw bestuursakkoord gaan schrijven.

Informateurs

Moerkerke: “Ik kijk terug op plezierige en constructieve gesprekken met de vertegenwoordigers van de  fracties. Ik zie bij de beoogde coalitiepartijen goede aanknopingspunten en draagvlak voor een nieuw bestuursakkoord”. Na het uitbrengen van zijn advies stopt Moerkerke niet bij Brabantse Delta. Hij start per direct als informateur om de partijen te begeleiden bij de inhoudelijke gesprekken. Dat doet hij niet alleen. Er is een tweede informateur aangesteld: Angelique Huijben-Pijnenburg. Zij heeft samen met haar man een agrarisch bedrijf en vervult bestuursfuncties bij verschillende organisaties. Van 2009 tot 2015 was zij lid van het algemeen bestuur van het waterschap voor de fractie Ongebouwd. Met haar kennis van water(werk) is ze een goede aanvulling.

Volgende fase

Op dit moment start de informatiefase. De komende weken gaan de partijen onderhandelen over diverse thema’s met als doel tot een bestuursakkoord te komen. In dat bestuursakkoord staat het beleid van het waterschap voor de komende vier jaar. In deze informatieperiode gaat het ook over de samenstelling van het dagelijks bestuur.

Jouw inbreng

De informateurs geven graag inwoners, bedrijven, agrariërs, ondernemers en andere belangenbehartigers de mogelijkheid hun inbreng en aandachtspunten voor het bestuursakkoord mee te geven.

Breng je aandachtspunt bij voorkeur uiterlijk donderdag 27 april 2023 in, zodat we het vroeg in het proces kunnen meenemen.

Deel je aandachtspunten via het formulier