Grondwater kan voor verschillende doelen worden ingezet, waaronder het beregenen van gewassen. Het waterschap heeft regels voor het onttrekken van  grondwater voor het beregenen van gewassen.