Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging. Hieraan sterven vooral watervogels en vissen. De bacterie die botulisme veroorzaakt vermenigvuldigt zich snel als er dode vogels of vissen in het water liggen. Of wanneer het water boven de 20 graden Celsius komt. 

Actueel overzicht: botulisme in lokale wateren

Zodra er botulisme is gevonden, kun je dit zien op de kaart.

Bekijk de actuele situatie voor botulisme op de kaart

Hoe herken je botulisme?

Botulisme bij dieren kun je herkennen aan verlammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels of poten.

Wat kun je doen?

In Nederland is botulisme bij mensen al heel lang niet meer voorgekomen. Toch kun je uit voorzorg beter niet zwemmen, surfen of spelen in water waarin dode dieren zijn gevonden. Ook is het raadzaam om huisdieren uit de buurt te houden van dode dieren en het water waarin ze gevonden zijn. Om verspreiding van botulisme te voorkomen, is het belangrijk dat de dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd.

  • Raak de dode dieren niet aan.
  • Ga niet in het water waar je het dier hebt gezien. Laat hier geen kinderen spelen of honden uit.
  • Meld de doden dieren en de locatie bij het waterschap of de gemeente.

Melden

Heb je dode dieren in het water gezien? Meld de locatie bij het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00. Je kunt ook een melding doen bij jouw gemeente of via het meldingsformulierlink naar bestand.

Wat doet het waterschap?

  • Het waterschap verwijdert de dode dieren bij verdenking van botulisme (meerdere dode watervogels of vissen op één plek).
  • Wanneer nodig onderzoekt het laboratorium of er inderdaad sprake is van botulisme.
  • Waar het kan wordt water doorgespoeld.
  • Is het water een officiële zwemwaterlocatie? Dan bepaalt de provincie over een waarschuwing of een zwemverbod.
  • In andere gevallen bekijkt het waterschap of botulisme op die plek een risico vormt. Bijvoorbeeld omdat er vaak dieren drinken uit het water.
  • Het waterschap adviseert de beheerder van het water om waarschuwingsborden te plaatsen (gemeente of recreatieschap). De beheerder beslist zelf of hij borden plaatst.