Waterschap Brabantse Delta heeft het voornemen om een visie te ontwikkelen voor het stroomgebied van de Chaamse Beken. Dit betreft de kernen Chaam, Snijders-Chaam, Ginderdoor, Houtgoor, Ulvenhout, Geersbroek en Couwelaar. We onderzoeken de opgave in het gebied, stellen een schetsontwerp op en kijken daarbij naar wat er aan het watersysteem verbeterd kan worden. In de kennisgeving informeren wij u daarover. Ook geven wij aan hoe wij u betrekken en hoe u inbreng kunt geven. Bekijk de officiële bekendmaking op: www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Reageren op deze Kennisgeving?

Stuur uw reactie vóór 28 november 2022 naar chaamsebeken@brabantsedelta.nl of per post via waterschap Brabantse Delta, t.a.v. Ingeborg Smit, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.
 

Uitnodiging bijeenkomst Chaamse Beken 

Alle omwonenden in het gebied Chaamse Beken zijn van harte uitgenodigd om aan te haken bij een bijeenkomst van waterschap Brabantse Delta.

In ons project houden we rekening met omliggende belangen, het landschap en de waarden in het gebied. In de visievorming verkennen we eerst de huidige situatie en werking van het watersysteem. Hierbij kunt u als belanghebbende input aanleveren over uw ervaringen van de afgelopen jaren (o.a. waar is het natter geworden, waar verdroogt het). Kennis vanuit het gebied is waardevol om een zo goed mogelijk beeld te scheppen. Ook zijn wij benieuwd naar uw ideeën, wensen en verwachtingen rondom de Chaamse Beken. Waar mogelijk nemen wij deze informatie mee in de visievorming, waarbij het watersysteem het leidende principe is.

De bijeenkomsten zijn op:

·         Woensdag 2 november van 19.00 – 21.30 uur

Café Restaurant Bellevue (Dorpsstraat 27, Chaam) en is voor iedereen in het bovenstroomse gedeelte van de Chaamse Beken.   

·         Donderdag 3 november van 19.00 – 21.30 uur

De Pekhoeve (Dorpstraat 94, Ulvenhout) in Ulvenhout en is voor iedereen uit het benedenstroomse gebied.

Kunt u beide avonden niet, dan is er op donderdag 3 november tussen 15.00 en 17.00 uur ook een mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Ingeborg Smit (omgevingsmanager) zal dan aanwezig zijn in Café Restaurant Bellevue om met u in gesprek te gaan.

Voor de bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via www.uwmeningtelt.nu/chaamsebeken(externe link).

U kunt zich op deze pagina ook opgeven voor het online stakeholderpanel en ontvangst van een digitale nieuwsbrief.

Meer informatie over het project: www.brabantsedelta.nl/chaamsebeken.