Waterschap Brabantse Delta neemt met de Bouvigne Water Academie het initiatief voor de opzet van een platform voor kennisuitwisseling met als thema klimaatverandering en de samenwerking met Vlaanderen.

In 2023 is Waterschap Brabantse Delta 50 jaar gehuisvest op Landgoed Bouvigne. Dit moment wordt onder andere aangegrepen om de Bouvigne Water Academie te lanceren.

Platform voor kennisuitwisseling en samenwerking

De uitdagingen op het gebied van klimaatverandering zijn groter dan ooit en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat vraagt om een andere rol van het waterschap. Het vraagt om een waterschap dat niet afwacht, maar de regierol pakt om partijen bij elkaar te brengen voor kennisuitwisseling en het versterken van netwerken.

Met de Bouvigne Water Academie neemt waterschap Brabantse Delta het initiatief voor een platform voor kennisuitwisseling op het thema klimaatverandering en de samenwerking met Vlaanderen. Daarnaast heeft de Water Academie tot doel om de samenwerking tussen overheden, organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te versterken.

Naast bestaande of toekomstige formele overlegstructuren, biedt de academie een vrijplaats voor denken met betrekking tot de genoemde thema’s. Dit kan in de vorm van themabijeenkomsten, een lezing of een voortzetting van de succesvolle winterschool welke afgelopen najaar plaatsvond.

Organiseren van externe denkkracht

Om te komen tot een interessant programma, organiseren we denkkracht van buitenaf. De vorm hiervoor is een adviesraad met daarin gezaghebbende personen die zowel kennis van zaken hebben, als een relevant netwerk. Het idee is dat de adviesraad ongeveer driemaal per jaar bijeenkomt zodat het tijdsbeslag op de leden ervan beperkt is. De adviesraad is in de kern beperkt van omvang, maar kan per evenement tijdelijk worden uitgebreid met gezaghebbende personen met betrekking tot het onderwerp.

Het streven is om de adviesraad operationeel te hebben bij de start van het nieuwe dagelijks bestuur. Naast de ambtelijke advieslijn kan de adviesraad het dagelijks bestuur dan extern inspireren voor de komende bestuursperiode.

Samenstelling van de Bouvigne Water Academie adviesraad:

  • Voorzitter:
    • Drs. T. Klip-Martin (Tanja), o.a. voormalig dijkgraaf, lid Eerste Kamer
  • Algemeen leden:
    • Dr. ir. J. Janssen (Joks), o.a. praktijkhoogleraar Tilburg University
    • Prof. M. Huysmans (Marijke), o.a. universitair hoofddocent KU Leuven en VU Brussel
    • T. Berendsen MA (Tom), o.a. lid Europees Parlement
Van links naar rechts: Tanja Klip, Joks Jansen, Marijke Huysmans, Tom Berendsen
Logo Bouvigne Water Academie