13 Brabantse (water)partijen, waaronder waterschap Brabantse Delta, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken. De afspraken die hierover zijn gemaakt staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027', dat op 15 december is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de snelgroeiende grondwaterproblematiek aan te pakken.

Verminderen, aanvullen en vasthouden

De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en de hoeveelheid die we aanvullen, zijn meer maatregelen nodig. Dit is niet makkelijk, want we hebben de laatste jaren te maken met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. En ook gebruiken we, met zijn allen, steeds meer grondwater. Reden genoeg voor 13 partijen in Brabant om samen maatregelen te nemen om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en wat we aanvullen en vasthouden, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over voldoende grondwater.

Kees Jan de Vet, dijkgraaf waterschap Brabantse Delta: “We voelen in Brabant de urgentie om de uitdagingen rondom de grondwaterbalans aan te pakken. Een groot en dringend probleem, waarbij we samen met alle partijen een grote omslag moeten maken om minder water te onttrekken. Met het grondwaterconvenant stimuleren we deze gezamenlijkheid en brengen we alle belangen samen. De wil om het echt samen te doen is er. We starten uiteraard niet nu pas met het nemen van maatregelen, maar het convenant maakt dat we nu samen, snel en efficiënt, extra stappen kunnen zetten. En dat is iets waar wij als waterschap graag aan bijdragen.”

Het grondwaterconvenant: herstellen en bewaken

Alle partijen realiseren zich dat grondwaterstanden structureel dalen, beeksystemen in droge perioden sneller droogvallen en er steeds vaker waterschaarste is. En daarom maken we afspraken tot eind 2027 over hoe de grondwaterbalans in Brabant te herstellen en te bewaken.

De vijf bouwstenen uit het convenant zijn:

  • We willen meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te kunnen benutten; 
  • We willen minder grondwater gebruiken en ook minder verdampen;
  • In de (toekomstige) ruimtelijke plannen sturen we meer op water vasthouden en infiltreren en we beperken het (regionaal) gebruik van grondwater;
  • We zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen;
  • We maken duidelijke afspraken over de manier waarop we samenwerken en wat we in deze samenwerking van elkaar verwachten.

Grondwaterconvenant 2021-2027link naar pdf bestand