Waterschap Brabantse Delta en Van Oord hebben na een intensief halfjaar planuitwerking hun handtekening gezet onder het contract voor de uitvoering. Dat gebeurde op 7 februari buiten op de Standhazensedijk in Drimmelen.  

Door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: droogte én wateroverlast. Ook in Brabant is dit het geval. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, zijn sterke dijken van belang. Daar werken we elke dag aan. Want onze dijken beschermen ons tegen overstromingen. Dat is onze taak! 

Programmadirecteur Rob Wolbrink en Manager Operations Van Oord Dredging & Infra Peter van Gelderen waren namens het waterschap en Van Oord aanwezig om hun handtekening te zetten. De eerste schop gaat in april de grond in. In de loop van 2024 wordt het project opgeleverd en voldoet de dijk weer aan de veiligheidsnormen.  

Standhazensedijk 

Het te versterken gedeelte van de Standhazensedijk in Drimmelen is zo’n 750 meter lang en voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnormen. In de dijk is op verschillende plekken sprake van zogenoemde ‘pipes’. Er stroomt water onder de dijk door. Dat water neemt zand uit de dijk mee op weg naar de naastgelegen teensloot. Hier zijn zandmeevoerende wellen waarneembaar. Bij hogere buitenwaterstanden kunnen deze wellen uitgroeien tot pipes die de dijk verzwakken.  

Oplossing 

Het heavescherm is gekozen als oplossing om de dijk te versterken. Dit is een verticaal scherm dat in de dijk wordt geplaatst. Er is gekozen voor een kunststof variant. Het scherm wordt aan de binnenzijde van de dijk, bij de teensloot gerealiseerd. Hierdoor wordt het uitspoelen van zand voorkomen en dient het scherm direct als een beverwerende maatregel. Zo creëren we een waterkering die sterk, goed inspecteerbaar, beheerbaar en onderhoudbaar is én die voldoet aan de wensen vanuit de omgeving. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

De dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.  

Lees meer over Dijkversterking Standhazensedijk: www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk