Cruijslandse Kreken

Tussen Steenbergen en Kruisland ligt gebied De Cruijslandse Kreken. Waterschap Brabantse Delta, gemeente Steenbergen, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap werken binnen dit gebied samen aan het realiseren van een robuust watersysteem, onder andere door kreekherstel en het realiseren van ecologische verbindingszones (EVZ).

Wat gaan we doen

Het gebied de Cruijslandse Kreken kent aardkundig waardevolle kreekcomplexen. Die kreekcomplexen moeten hersteld worden. Deze kreken zijn belangrijk voor het waterbeheer, en spelen een belangrijke rol voor andere sectoren. Zoals natuur, recreatie en landbouw.

Het project kent al een lange historie. In 2015 voerden we een eerste fase van het project uit. Met dit project, officieel Cruijslandse Kreken Fase 2 genoemd, geven we een vervolg aan de invulling van de doelstellingen binnen dit gebied. De focus van het project de Cruijslandse Kreken ligt op kreekherstel, samen met het realiseren van ecologische verbindingszones.

Waar staan we nu?

De planning voor dit project is om eind 2023 te starten met het opstellen van een ontwerp projectplan. Dit werken we in 2024 verder uit, zodat we in 2025 het project kunnen uitvoeren.

Krekenvisie

Er zijn in het verleden diverse documenten opgesteld als visie voor het gebied. Een belangrijke daarbij is de Krekenvisie uit 2012. Dit is een integrale visie waarbij niet alleen wordt gekeken naar de opgaven van het waterschap, maar ook naar ambities en doelen van andere belanghebbenden in het gebied. Doelstelling is het gezamenlijk realiseren van een robuust watersysteem.

Daarbij wordt gekeken naar het realiseren van deze opgaves op grondgebied van het waterschap zelf en terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Op basis hiervan is een aantal trajecten in beeld gebracht die onderdeel vormen van dit project. Deze zijn te zien op de kaart.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van de projecten Cruijslandse Kreken én EVZ Steenbergsche Vliet - Ligne? In onze digitale nieuwsbrief lees je al het nieuws en de laatste ontwikkelingen van beide projecten. Je ontvangt de nieuwsbrief bij belangrijke ontwikkelingen.

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief(externe link)

  • Nieuwsbrief EVZ Steenbergen - Januari 2024(externe link)

    De eerste nieuwsbrief van de projecten Cruijslandse Kreken en Steenbergsche Vliet - Ligne staat in het teken van een introductie van de projecten en de term ecologische verbindingszone. Daarnaast stellen de portefeuillehouder, het omgevingsteam en het projectteam zich voor.

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant

Meer informatie over het gebied

Na de St. Elizabethsvloed in 1421 ontstond dit laaggeleden zeekleigebied met krekencomplexen. Na inpoldering ontwikkelde het gebied zich tot een gebied met goede mogelijkheden voor de landbouw. Het gebied is nu dan ook vooral agrarisch in gebruik. Daarmee vormt het een belangrijke economische factor voor de streek. Het gebied de Cruijslandse Kreken kenmerkt zich nu voornamelijk door de overgang van hoge, naar lage gronden, en van zandgrond naar klei.