De inhoud is geladen.

Digitaal en innovatief

Bij waterschap Brabantse Delta zetten we in op innovatie, digitale tools en informatie om slimmer en duurzamer om te gaan met water, klimaat en milieu. Wij geloven dat technologieën, nieuwe ideeën en samenwerking noodzakelijk zijn om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. 

We werken samen, luisteren naar de behoeften van de gebruiker en staan open voor creatieve oplossingen. Zo werken we aan een veilige en duurzame toekomst en ontwikkelen we ons verder richting een innovatieve en digitaal georiënteerde organisatie. Met als doel: een toekomstbestendige leefomgeving en samenleving.

We bekijken innovatie en digitale transformatie vanuit een technisch en sociaal perspectief. Want digitaliseren en innoveren vraagt om nieuwe kennis, bewustwording en vaardigheden. Over hoe we omgaan met nieuwe technieken, hoe we data beter kunnen benutten, onze digitale vaardigheden, ethiek en informatieveiligheid. Bij Brabantse Delta investeren we volop in leren en ontwikkelen op deze gebieden.  

Innovatie en digitale transformatie in de praktijk

Meer informatie over onze innovaties en die van andere waterschappen vind je op het innovatie platform: www.winnovatie.nl