Het unieke samenwerkingsproject ‘Zicht op water’ heeft de Waterinnovatieprijs 2023/2024 in de categorie Water en bodem sturend gewonnen. Dat maakte de jury van de waterinnovatieprijs op 1 februari bekend tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht.

Een samenwerking tussen overheden en de agrarische sector

Met het project ‘Zicht op Water’ werken de agrarische sector, de provincie Noord-Brabant, gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta samen om beter te begrijpen hoeveel grond- en oppervlaktewater er wordt gebruikt. Ze plaatsen digitale meters op waterbronnen en koppelen deze aan een online dashboard. Hierdoor kunnen telers zelf hun waterverbruik meten. Dit geeft boeren de mogelijkheid om op basis van hun eigen gegevens gerichte acties te ondernemen. Tegelijkertijd kan het waterschap effectiever omgaan met waterschaarste. Het unieke aan dit project is dat de traditionele aanpak waarbij waterbeheer van bovenaf wordt geregeld wordt doorbroken. Het is nu echt een samenwerking tussen ondernemers en overheden, op basis van vertrouwen.

Gekozen tot beste innovatie

Dat maakt deze innovatie ook zo uniek. Anco Sneep, dagelijks bestuurslid bij waterschap Brabantse Delta: “De uitdagingen waar de waterschappen voor staan, zijn groot. Het klimaat verandert, en we moeten anders met ons water omgaan. Daarvoor zijn nieuwe inzichten en het toepassen van slimmere technologieën en processen nodig. Het project ‘Zicht op water’ is daar een prachtig voorbeeld van. In het speciaal omdat dit vanuit de praktijk én in onderlinge samenwerking tot stand is gekomen.”

Het juryoordeel

Dat dit project zo bijzonder is, beaamde de jury van de waterinnovatieprijs. Zij geeft in haar oordeel aan: “De winnaar in deze categorie zorgt dat er, samen met agrarische bedrijven, een gemeenschappelijk vertrekpunt wordt gecreëerd om naar de omgang met grondwater te kunnen kijken. De jury prijst de wijze van samenwerking op basis van vrijwilligheid. Waarbij het draait om kennisdelen, van elkaar leren en iedereen meekrijgen voor een levendige interactie.”