Dijkversterking Moerdijk-Drimmelen

Van Moerdijk tot Drimmelen ligt een primaire kering die ons beschermt tegen hoogwater vanuit het Hollands Diep en de Amer. Deze dijk is ongeveer 18 km lang en voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De komende periode bepalen we hoe de dijk versterkt moet worden. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Planning

Voorverkenningsfase: januari 2023 - najaar 2023

Verkenningsfase: najaar 2023 - najaar 2026

Planuitwerkingsfase: najaar 2026 - najaar 2028

Realisatie: najaar 2028 - najaar 2031

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het project dijkversterking Moerdijk-Drimmelen?

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief(externe link)

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

modri@brabantsedelta.nl

Boek 'Dijken voor beginners'

Het boek ‘Dijken voor beginners’ staat vol met informatie over wat er allemaal komt kijken bij dijkversterkingen, dijktechnieken, plan- en participatieprocessen en de rol die je zelf kunt vervullen als je met dijkversterking te maken krijgt. Benieuwd naar het Dijkenboek? Je kunt het digitaal doorbladeren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Moerdijk-Drimmelen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.