De inhoud is geladen.

Dijkversterking Moerdijk-Drimmelen

Van Moerdijk tot Drimmelen ligt een primaire kering die ons beschermt tegen hoogwater vanuit het Hollands Diep en de Amer. Deze dijk is ongeveer 17 km lang en voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De komende periode bepalen we hoe de dijk versterkt moet worden. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Input voor afwegingskader

Om te komen tot een oplossing voor de dijkversterking heeft waterschap Brabantse Delta input nodig voor het afwegingskader. Dat zijn eisen en wensen waar alle mogelijke oplossingen aan worden getoetst. Waar moet de dijkversterking volgens jou aan voldoen? 

Lever hier je input voor het afwegingskader

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het project dijkversterking Moerdijk-Drimmelen?

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

modri@brabantsedelta.nl

Laatste nieuws

  • Verkenningsfase gestart in 2024

    Begin 2024 zijn we gestart met de verkenningsfase. In deze fase verkennen we de mogelijkheden voor de dijkversterking, en onderzoeken we verschillende maatregelen.

  • Voorverkenning dijkversterking Moerdijk-Drimmelen gestart

    Project dijkversterking Moerdijk-Drimmelen bereikt mijlpaal: het algemeen bestuur heeft op 1 maart tijdens de AB-vergadering het uitvoeringskrediet goedgekeurd voor het uitvoeren van de voorverkenningsfase van het project.

  • Kennisgeving voornemen & participatie Moerdijk-Drimmelen

    Waterschap Brabantse Delta heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving voor de versterking van de primaire waterkering tussen Moerdijk en Drimmelen. Met deze kennisgeving informeren wij je over de start van het project.

Omgevingsteam

Bas Kuijpers 
omgevingsmanager
b.kuijpers@brabantsedelta.nl

Hanna Jas
omgevingsmanager
h.jas@brabantsedelta.nl

Sanne van Helmond 
communicatieadviseur
s.van.helmond@brabantsedelta.nl

Planning

Voorverkenning: 2023 

In deze fase hebben we geïnventariseerd wat er zoal speelt in de omgeving. Daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en andere organisaties die een belang hebben bij de dijkversterking. Daarnaast hebben we aanvullende berekeningen gemaakt, zodat de opgave nauwkeuriger is bepaald.

Verkenning: 2024 en 2025 

Planuitwerking: 2026 en 2027 

Realisatie: 2028 t/m 2030 

Bekijk hier de planning met uitleg per fase.

Folder

Interactieve PDF

Boek 'Dijken voor beginners'

Het boek ‘Dijken voor beginners’ staat vol met informatie over wat er allemaal komt kijken bij dijkversterkingen, dijktechnieken, plan- en participatieprocessen en de rol die je zelf kunt vervullen als je met dijkversterking te maken krijgt. Benieuwd naar het Dijkenboek? Je kunt het digitaal doorbladeren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Moerdijk-Drimmelen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.