Dijkversterking Willemstad-Noordschans

Van Willemstad tot Noordschans ligt een primaire kering die ons beschermt tegen hoogwater vanuit het Hollands Diep. Uit de laatste beoordeling blijkt dat delen van deze dijk niet sterk genoeg zijn voor de toekomst. Daarom gaan we de dijk versterken. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Wat gaan we doen?

Van de 20,1 kilometer dijk is 7,2 kilometer afgekeurd. Het gaat hierbij om delen van het dijktraject tussen Willemstad en Noordschans. Ook voldoet een deel van de dijk tussen de Volkeraksluizen en Willemstad, en een gedeelte bij de Roode Vaart, niet aan de norm. De afgelopen tijd voerden we onderzoeken en metingen uit om te bepalen waar en hoe de dijk precies versterkt moet worden. De komende tijd kijken we wat er zoal speelt in de omgeving en zoeken we naar kansrijke maatregelen om de dijk te versterken.

Dijktraject

Planning

Begin 2024 zijn we gestart met de verkenningsfase. In deze fase verkennen we de mogelijkheden voor de dijkversterking, en onderzoeken we verschillende maatregelen. Deze maatregelen beoordelen we en vergelijken we onderling, waarna we een variant kiezen die de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief. Dit doen we in afstemming met belanghebbenden.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het project dijkversterking Willemstad-Noordschans?

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Nieuws over dijkversterking Willemstad - Noordschans

Omgevingsteam

Ingeborg Smit
Omgevingsmanager

Rens van Hoek
Omgevingsmanager

Marloes Koopman
Communicatieadviseur

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

dijkversterkingWIN@brabantsedelta.nl

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Willemstad-Noordschans is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.