Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf vrijdag 12 augustus tussen 09.00 en 21.00 uur. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen op verzoek van en in afstemming met agrariërs uit het werkgebied.

Reden voor het verschuiven van de tijden zijn de wind en hoge temperaturen. Agrariërs geven aan dat wind een spelbreker kan zijn tijdens het beregenen. In de ochtend staat er vaak minder wind, waardoor agrariërs hier minder last van hebben. Een andere reden is dat water sneller verdampt als het land en de gewassen te warm zijn. In de vroege ochtend zijn het land en de gewassen nog koel, waardoor beregenen dus effectiever is.

Goede naleving urenverbod

Agrariërs en andere watergebruikers leven het urenverbod erg goed na. Het waterschap wil de watergebruikers in het werkgebied daarvoor complimenteren. Er is veel begrip voor de genomen maatregelen en dat blijkt dus ook uit de naleving.

Maatregelen hebben effect

De huidige droogte zorgt ervoor dat het waterschap veel maatregelen moet nemen. Waaronder ook grote maatregelen, zoals het urenverbod en het openzetten van de Marksluis in samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze maatregelen neemt het waterschap liever niet, maar zijn op dit moment noodzakelijk. Gelukkig wel met direct resultaat. Het waterschap ziet dat de maatregelen een positief effect hebben. Er blijft meer water beschikbaar om stroming in het water te houden, waardoor blauwalgen minder snel groeien. En het oppervlaktewater dus van voldoende kwaliteit blijft.

Uitleg over het urenverbod 

Hoe werkt dat precies?

Voor de genomen maatregelen stond het water op sommige plekken bijna stil. Als water te weinig stroomt, blijft water lang op dezelfde plek. Hoe langer water op dezelfde plek blijft, hoe sneller blauwalgen daar blijven en groeien. Nu er meer water beschikbaar is, blijft het water korter op dezelfde plek, doordat het sneller doorstroomt. Zo krijgen blauwalgen minder kans. En dat betekent het behoud van water van goede kwaliteit. Dat is weer beschikbaar om het werkgebied van Brabantse Delta van voldoende water te voorzien.

Ook grondwaterstanden laag

Het urenverbod geldt nog steeds alleen voor oppervlaktewater. Dat betekent niet dat er nergens sproeiers te zien zijn in het werkgebied. Het gebruik van grondwater is namelijk wel toegestaan. Deze sproeiers halen het water diep uit de grond in plaats van met slangen uit de naastgelegen sloten, beken en rivieren. Grondwater gebruiken is dus wel toegestaan, maar ook hier geldt: ga er zuinig en verstandig mee om. Ook de grondwaterstanden zijn extreem laag.