Waterschap Brabantse Delta stopt met enkele droogtemaatregelen. Vanaf dinsdag 13 september stopt het urenverbod. Ook maken we geen gebruik meer van de Marksluis in Oosterhout.

Deze besluiten zijn mogelijk doordat er, dankzij alle maatregelen, voldoende water in de polders is. Ook neemt de watervraag af doordat het groeiseizoen op het einde loopt en al een aantal gewassen van het land zijn gehaald. Wel blijven we door het gebruik van waterinlaten zorgen voor voldoende stroming, om blauwalgen te voorkomen. In een groot deel van het gebied geldt op dit moment een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater, water uit sloten, beken en rivieren. Deze onttrekkingsverboden blijven gelden.

Regen lost droogte niet op

De neerslag van de afgelopen dagen was meer dan welkom. Het zorgt ervoor dat de beregeningsbehoefte afneemt en het waterpeil in sloten, beken en rivieren licht stijgt. Juist nu is het belangrijk om het water vast te houden. De afgelopen periode laat goed zien hoe belangrijk voldoende water is. Als er teveel water is, kunnen we het afvoeren via onze stuwen en gemalen. Maar als er te weinig water is, kunnen we het niet zomaar overal aanvoeren. Het is dus belangrijk dat we zuinig omgaan met ons water. Daarom is niet langer alleen het afvoeren van water, maar vooral het vasthouden van water het doel. Zo kan het in de bodem trekken.

Blauwalgen

Er zijn nog steeds zorgen om blauwalgen. Om het oppervlaktewater zo goed mogelijk te verdelen, maken we gebruik van waterinlaten. Hiermee zorgen we voor voldoende water in de poldergebieden. Het water dat we op deze manier de polder in laten stromen moet wel van voldoende kwaliteit zijn. Een grote hoeveelheid blauwalgen kan dit in gevaar brengen. Blauwalgen zijn namelijk slecht voor de waterkwaliteit en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Het stopzetten van het urenverbod heeft geen invloed op de blauwalgen.