Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf dinsdag 6 september tussen 12.00 en 21.00 uur. Uitzondering op het verbod zijn het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen in afstemming met agrariërs uit het werkgebied. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven gelden.

Het urenverbod is op 9 augustus ingesteld tussen 09.00 en 21.00 uur. Het versoepelen van het urenverbod is mogelijk doordat er, dankzij alle maatregelen, voldoende water in de polders is. Ook neemt de watervraag af doordat het groeiseizoen op het einde loopt en al een aantal gewassen van het land zijn gehaald.

Wat is een urenverbod?

Blauwalgen nog steeds gevaarlijk           

Er zijn nog steeds zorgen om blauwalgen. Om het oppervlaktewater zo goed mogelijk te verdelen, maken we gebruik van waterinlaten. Hiermee zorgen we voor voldoende water in de poldergebieden. Het water dat we op deze manier de polder in laten stromen moet wel van voldoende kwaliteit zijn. Een grote hoeveelheid blauwalgen kan dit in gevaar brengen. Blauwalgen zijn namelijk slecht voor de waterkwaliteit en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Het inkorten van het urenverbod heeft geen invloed op de blauwalgen.

Ook grondwaterstanden laag

Het urenverbod geldt alleen voor oppervlaktewater. Dat betekent niet dat er tussen 12.00 en 21.00 uur nergens sproeiers te zien zijn in het werkgebied. Het gebruik van grondwater is namelijk wel toegestaan. Deze sproeiers halen het water diep uit de grond in plaats van met slangen uit de naastgelegen sloten, beken en rivieren. Grondwater gebruiken is dus wel toegestaan, maar ook hier geldt: ga er zuinig en verstandig mee om. Ook de grondwaterstanden zijn extreem laag.