Duurzame groene kaden in Breda

Het gezamenlijk ontwerpen en testen van proefopstellingen waarbij planten verticaal langs de kades in Breda hangen. Dat is het doel van het project Green Quays, onderdeel van het Europese subsidieprogramma ‘Urban Innovative Actions’. De gemeente Breda past de opstelling die als beste uit de bus komt toe langs de toekomstige Nieuwe Mark. Hiermee brengt de gemeente Breda de natuur terug in de stad om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

Logo European Regional Development Fund - Urban Innovative Actions Initiative

Dit project wordt medegefinancierd door het European Regional Development Fund via het Urban Innovative Actions Initiative. Waterschap Brabantse Delta is één van de partners in het project. Samen met kennisinstituten en organisaties op het gebied van natuur en milieu en publieksparticipatie werkt het waterschap hieraan mee vanuit de kansen voor het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie), versterken van de natuur in de stad en een goede waterkwaliteit. Het project draagt ook bij aan het vergroten van het waterbewustzijn bij de inwoners van Breda.

Aanpak

Experimenteren, samen ontwerpen (co-creatie) en participatie door omwonenden en publiek, de inbreng van specialisten en het delen van de kennis zijn de ingrediënten voor de aanpak van dit project. Aan de hand van proefopstellingen bekijken de partners samen met de belanghebbenden in de stad Breda wat de beste oplossingen zijn. De resultaten hiervan past de gemeente toe langs de kades van de toekomstige Nieuwe Mark.

Resultaat

Aan het einde van de projectperiode, najaar 2022, is 175 meter van de kades langs de Nieuwe Mark en daarna de overige kades van de Nieuwe Mark voorzien van een verticaal systeem voor de groei van kruidachtige planten, varens en mossen. Langs de Nieuwe Mark komen ook vakken voor verschillende bomen en struiken. Ook aan andere flora en fauna in en om het water wordt in dit project aandacht besteed.

Periode

Het project loopt van 1 september 2019 tot 1 september 2022.

Wat merk jij ervan?

Tijdens de projectperiode kun je actief meedenken en doen aan het project. De gemeente Breda organiseert daarvoor samen met de partners verschillende activiteiten. Die staan te zijner tijd op een speciale website over het project. Aan het einde van het project zijn de kades langs de Nieuwe Mark op een bijzondere wijze natuurlijk aangekleed en zorgen zo voor verkoeling, een verscheidenheid aan planten en dieren en voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Locatie

De beoogde plek van het project Green Quays is in het traject van de Nieuwe Mark langs de Nieuweweg in Breda.

Locatie project Green Qauys Breda

Partners

Het waterschap is partner in het project Green Quays van UIA. De gemeente Breda is trekker van het project. Kijk voor meer informatie op de website over Green Quays en van het Urban Innovative Actions Programme.

Overige partners zijn: RAVON, Natuurplein De Baronie, Van den Berk Boomkwekerijen, Wageningen UR, TU Delft en Blast.