Op de rioolwaterzuivering Nieuwveer wordt het afvalwater van Breda en omgeving gezuiverd. Het overgebleven slib wordt in de slibverwerking met behulp van een vergistingsproces omgezet in biogas. Dit biogas wordt vervolgens weer nuttig gebruikt om energie op te wekken. Deze energie gebruiken we op onze zuivering.

Installatie van de Duurzame Vergisting
Installatie van de Duurzame Vergisting

Naar aanleiding van de pilot op de rioolwaterzuivering Bath wordt nu een volledige installatie geschikt gemaakt voor thermofiele (duurzame) gisting op de rioolwaterzuivering Nieuwveer. Dit project wordt uitgevoerd door het waterschap samen met Engie en Witteveen +Bos. De opstart van de aangepaste installatie wordt begeleid door Colsen.

De ambitie van waterschap Brabantse Delta op het gebied van duurzaamheid is hoog; energieneutraal in 2025 en grondstofneutraal in 2050.

Aanpak

Door de installatie aan te passen en geschikt te maken voor thermofiele gisting kunnen we mogelijk nog meer biogas uit het slib halen. Bij thermofiele gisting verhogen we de temperatuur naar 55 graden dit in plaats van de gangbare 35 graden Celsius. 

Resultaat

Met het thermofiel vergisten verwachten we ongeveer 15% meer biogas te kunnen maken en 15% minder slibafval af te hoeven voeren. Hierdoor kunnen we nog meer energie opwekken en daarmee leveren we een goede bijdragen aan het bereiken van de energie doelstellingen van het waterschap en het realiseren van een energie neutrale rioolwaterzuivering. Ook minder slibafval is gunstig, slibafval afvoeren kost namelijk geld. 

Locatie

Rioolwaterzuivering Nieuwveer 
Biezenstraat 7
4823 ZJ  Breda

Periode

Na het treffen van de voorbereidingen in 2022, verhogen wij de temperatuur van de vergisting in april 2023. Het proces moet daarna enkele maanden stabiliseren. Wij verwachten de resultaten half 2023. 

Wat merk jij ervan?

Er is geen direct effect op de omgeving.