Op de rioolwaterzuivering Nieuwveer wordt het afvalwater van Breda en omgeving gezuiverd. Het overgebleven slib wordt in de slibverwerking met behulp van een vergistingsproces omgezet in biogas. Dit biogas wordt vervolgens weer nuttig gebruikt om energie op te wekken. Deze energie gebruiken we op onze zuivering.