Belangrijk bericht voor bezoekersMinder parkeerplaatsen op woensdag 19 en vrijdag 21 juni 2024

Op woensdag 19 en vrijdag 21 juni zijn er beperkte parkeermogelijkheden bij kantoor Bouvigne en restaurant Bouvigne Paradijs vanwege verschillende evenementen.

Ecologische verbindingszone Steenbergsche Vliet - Ligne

Samen met de Gemeente Steenbergen realiseert waterschap Brabantse Delta een ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de Steenbergsche Vliet en de Ligne. 

Wat gaan we doen?

EVZ Steenbergsche Vliet - Ligne is één van de projecten van waterschap Brabantse Delta om een geheel van EVZ's te realiseren. Binnen dit project gaat het om het stuk dat de Steenbergsche Vliet verbindt met natte natuurparel Halstersch Laag. Dit project is opgesplitst in twee fases. Fase 1 betreft een stuk van 3,1 kilometer, terwijl het bij fase 2 om een lengte van 3,5 kilometer gaat.

Het tracé passeert de snelweg A4. Daar is, met de aanleg van een aquaduct op de kruising, al voorbereid op de aanleg van de EVZ. Na de aanleg van de A4 heeft het waterschap restanten van de eigendommen van Rijkswaterstaat overgenomen, waar die op het beoogde EVZ-tracé liggen.

Door de realisatie van de EVZ wordt het gebied gevarieerder, verbetert de waterkwaliteit en krijgt de biodiversiteit een impuls. Zodat de glassnijder, meervleermuis, blauwborst en waterspitsmuis zich hier thuis voelen.

Waar staan we nu?

We gaan aan de slag met de realisatie van het traject uit fase 1. Op dit moment selecteren we een adviesbureau. Samen met dit bureau en de gemeente Steenbergen werken we in 2024 het ontwerp voor de EVZ uit. We verwachten dat we begin 2025 een aannemer kiezen. In dat jaar starten we ook met de uitvoering van de werkzaamheden.

Fase 2 nemen we niet mee in dit ontwerp, en start na 2027.

Ecologische verbindingszones

De ecologische verbindingszones zijn een belangrijke schakel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Deze groene/blauwe zones verbinden natuurgebieden met elkaar zodat flora en fauna zich tussen deze gebieden kan verplaatsen en niet geïsoleerd raken.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van het nieuws rondom de projecten EVZ Steenbergsche Vliet - Ligne en Cruijslandse Kreken? In onze digitale nieuwsbrief lees je de nieuwste ontwikkelingen en het laatste nieuws al het nieuws en de laatste ontwikkelingen van deze projecten. Je ontvangt de nieuwsbrief bij belangrijke ontwikkelingen.

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

  • Nieuwsbrief EVZ Steenbergen - Januari 2024

    De eerste nieuwsbrief van de projecten Cruijslandse Kreken en Steenbergsche Vliet - Ligne staat in het teken van een introductie van de projecten en de term ecologische verbindingszone. Daarnaast stellen de portefeuillehouder, het omgevingsteam en het projectteam zich voor.

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant