Als de werkzaamheden, waarvoor u een vergunning ontvangen heeft, klaar zijn, moet u dit maximaal vijf dagen na afronding doorgeven aan het waterschap via het formulier einde werkzaamheden vergunning.