Als de werkzaamheden, waarvoor je een vergunning ontvangen hebt, klaar zijn, moet je dit maximaal vijf dagen na afronding doorgeven aan het waterschap via het formulier einde werkzaamheden vergunning.