Ruim 200 medewerkers van de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Defensie waren van 10 tot en met 15 oktober in touw tijdens de hoogwateroefening Brinkerslag. De deelnemers hebben veel ervaring opgedaan.

Ze werkten aan praktische vaardigheden om bij hoogwater op de rivieren gepaste maatregelen te kunnen nemen. Van het vullen van de zandzakken voor de oefening met een speciale machine tot het sluiten van een dijkdoorgang ter hoogte van een goederenspoorlijn. Naast vaardigheden oefenen was ook de co├Ârdinatie en samenwerking met de verschillende partners een belangrijk leerdoel van deze oefening. Elkaar kennen en elkaars taal begrijpen is belangrijk als er bij daadwerkelijk hoogwater inzet nodig is.

Noodbrug

Zo kregen de hulpdiensten en andere betrokken partners een interessant scenario voorgeschoteld door de Veiligheidsregio tijdens een co├Ârdinatieoefening in Drimmelen. Op diezelfde dag legden medewerkers van Defensie uit Oirschot een noodbrug aan bij Hooge Zwaluwe. Sterk genoeg om een vrachtwagen van het waterschap met materiaal naar de overkant te laten rijden.

Dijkinspectie

Op een andere locatie hielp defensie met het maken van dronebeelden van de dijken. Die zijn gebruikt tijdens het laatste deel van de oefening: inspectie van de dijken als onderdeel van de dijkbewaking tijdens hoogwater. Reservisten van de Nationale Reserve van Defensie liepen samen met medewerkers van de waterschappen langs de dijken. Aan de hand van opdrachten gaven zij hun waarnemingen door aan de commandoposten in Raamsdonksveer en Sleeuwijk.

Een intensieve en geslaagde oefening waarmee alle betrokken partners werken aan de professionalisering van de crisisorganisatie.