Een medewerker van het waterschap kan bij u in de klas een gastles verzorgen voor het voortgezet en hoger onderwijs.