Sinds 1 april was het in het zuidoostelijke gedeelte van ons werkgebied niet toegestaan om grasland en sportvelden te beregenen met grondwater. Vanaf 1 juni geldt dit verbod niet meer.

Het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater is dan weer toegestaan. In de beschermde gebieden geldt voor de maanden juni en juli nog wel een urenverbod voor het beregenen van grasland met grondwater (verbod tussen 11.00 en 17.00 uur).

Waarom werd het verbod ingesteld?

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of grasland vanaf dat moment beregend mag worden met grondwater. Zij kijken hiervoor naar de actuele grondwaterstanden. Het beregeningsverbod voor grasland is bedoeld als maatregel tegen het verder zakken van de grondwaterstanden in het voorjaar en geldt van 1 april tot 1 juni.

Zorgen over grondwater

Er zijn grote zorgen over het Brabantse grondwater. Grondwater is nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Daarom nemen we maatregelen . Sinds de droogteproblemen van de afgelopen jaren houden we het hele jaar door water vast. Niet alleen in de zomer maar ook in de winter als er meer regen valt. De ondergrondse watervoorraad is hard nodig voor de voorjaars- en zomermaanden, wanneer de verdamping toeneemt en juist alles wat groeit water nodig heeft. Ook ondertekenden we eind 2021 met 10 andere Brabantse (water)partijen het grondwaterconvenant. Hierin staat dat we de komende jaren meer samenwerken om de grondwatervoorraad te verbeteren. De oproep - aan iedereen - blijft om het hele jaar zuinig om te gaan met het kostbare grondwater.

Meer informatie

Op deze pagina staat alle informatie over droogte, bijvoorbeeld over de onttrekkingsverboden, blauwalgen en botulisme. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).