Door de neerslag van de afgelopen periode en de steeds verder afnemende beregeningsbehoefte bij agrariërs, is het vanaf vrijdag 11 augustus weer toegestaan om water uit sloten en beken te gebruiken in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta.  

Positief effect door regen 

In juli viel er meer neerslag dan gemiddeld. Normaal valt er in juli 80 millimeter regen. Dit jaar was dat meer dan 100 millimeter. Lokaal viel er zelfs nog meer neerslag. Dit heeft ervoor gezorgd dat de waterstanden weer zijn hersteld.  

De neerslag van de afgelopen periode zorgde lokaal ook voor wateroverlast. Het waterschap heeft zo goed mogelijk geprobeerd om deze overlast te beperken. 

Grondwaterstanden 

De grondwaterstand is op dit moment normaal voor de tijd van het jaar. Dit komt door de neerslag. En daarnaast doordat er minder behoefte is om gebruik te maken van grondwater. Wat ook een positief effect heeft op de grondwaterstanden.  

Een nieuw verbod voor het gebruik van water uit sloten en beken 

Dat het verbod op het gebruik van water uit sloten en beken nu ingetrokken wordt, betekent niet dat er geen nieuw verbod ingesteld kan worden. De komende periode kunnen de weersomstandigheden ervoor zorgen dat er opnieuw een verbod komt. Hierover communiceren we via onze kanalen.  

Maatwerk voor agrariërs 

Door het vasthouden van water is het in overleg met het waterschap mogelijk om maatwerk uit te voeren. Een hoge waterstand is namelijk niet altijd in het voordeel van de landbouw. 

Is dit maatwerk nodig? Dan kan een agrariër dit melden bij het waterschap via het contactformulier of de perceelwijzerapp. In overleg met het waterschap wordt de situatie dan bekeken en nemen we een besluit over de mogelijkheden.