Voor het beschikbaar krijgen van de gronden is circa twee jaar uitgetrokken tot half 2021. We hebben de huidige eigenaren van de gronden, die nog geen natuur zijn, benaderd en gevraagd of ze mee willen werken aan de natuurontwikkeling. Dit zou kunnen door hun gronden te verkopen. Ook hebben we ruilgronden aangeboden. Eigenaren konden daarvoor inschrijven. Na de inschrijving op de ruilgronden zijn gesprekken gehouden met grondeigenaren die zich hebben ingeschreven. Ook worden er verkennende gesprekken gepland met alle eigenaren in het gebied. In de tweede fase zullen de gronden binnen de NNB ter publicatie aangeboden worden met als doel een geschikte eindbeheerder voor deze gronden te kunnen vinden.