Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft in de vergadering van woensdag 31 mei de vijf leden van het nieuwe dagelijks bestuur (DB) benoemd. Het dagelijks bestuur kent drie nieuwe partijen en vier nieuwe gezichten. De komende vier jaar bestaat het DB naast dijkgraaf Kees Jan de Vet uit Rian Govers-Gabriëls (BBB), Anco Sneep (VVD), Niels Mureau (West-Brabant Waterbreed), Karin van den Berg (Water Natuurlijk) en Angelien Hagenaars (Ongebouwd). Alleen Niels Mureau was eerder al dagelijks bestuurslid en blijft dus aan.

Na de verkiezingen van 15 maart nam de lijsttrekker van de grootste fractie (Rian Govers - Gabriëls, BBB) het initiatief tot vorming van een nieuw bestuur. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk ging aan de slag als verkenner. Na die verkenningsronde ging hij samen met Angelique Huijben-Pijnenburg aan de slag als informateur. Half mei presenteerden de lijsttrekkers het coalitieakkoord getiteld “Water verbindt ons”. Volgens kersvers DB-lid Rian Govers - Gabriëls gaat de coalitie met ambitie aan de slag. “Er is werk aan de winkel. Ons waterschap moet ervoor zorgen dat we voldoende zoetwater beschikbaar hebben, dat we schoon oppervlaktewater hebben, droge voeten houden en dat het voor iedere inwoner van Midden- en West-Brabant hier veilig wonen, leven en werken en recreëren is.

Portefeuilleverdeling

De partijen hebben de volgende portefeuilleverdeling voor ogen:

  • Bestuur, communicatie, handhaving en crisisorganisatie: dijkgraaf Kees Jan de Vet
  • Voldoende water (inclusief klimaatadaptatie): Rian Govers-Gabriels (BBB)
  • Waterveiligheid, vaarwegen, digitale transformatie en innovatie: Anco Sneep (VVD)
  • Waterketen en klimaatmitigatie: Niels Mureau (West-Brabant Waterbreed)
  • Financiën, organisatie, duurzaamheid, natuur en biodiversiteit: Karin van den Berg (Water Natuurlijk)
  • Gezond water, inclusief KRW: Angelien Hagenaars (Ongebouwd)

Het nieuwe waterschapsbestuur ziet voor de komende jaren grote en complexe uitdagingen, van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en droogte, wateroverlast en waterveiligheid, tot en met waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit. Het coalitieakkoord “Water verbindt ons” legt daarvoor de basis. In de komende vier jaar gaat het waterschap extra investeren in verbeteren en onderhouden van dijken, wateren en zuiveringen. Het integrale programma is hier te lezen.

Afscheid oude bestuur

Later deze week wordt afscheid genomen van de vier terugtredende dagelijks bestuursleden: Theo Schots (fractie bedrijven), Cécile Franssen (VVD), Louis van der Kallen (Ons Water) en Alwijn ten Cate (CDA). Voor Theo Schots en Cécile Franssen is het een definitief afscheid; Louis van der Kallen en Alwijn ten Cate blijven in het algemeen bestuur.

Pasfoto Rian
Rian Govers - Gabriëls

Rian Govers - Gabriëls, fractie BBB

Rian (1965) is ondernemer in Halsteren. Ze doorliep alle opleidingen afvalwaterbehandeling en was in 1984 de eerste vrouwelijke klaarmeester (operator) op de afvalwaterzuivering van het waterschap in Rilland-Bath. Ze is raadslid in Bergen op Zoom namens Lokaal Realisme. Ze richt zich op de thema's economie en werkgelegenheid. Verder is ze toezichthoudend bestuurder bij Mamaloe kinderopvang. Ze heeft zitting in het algemeen bestuur sinds 2019.

Anco Sneep

Anco Sneep, fractie VVD

Anco (1963) studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam (EUR) en agrarische economie in Wageningen (WUR). Hij is gepromoveerd op innovatiemanagement in de agrofood aan het Tinbergen Instituut (TI). Anco beschikt over een brede ervaring in het landbouwbedrijfsleven. Momenteel werkt hij als zelfstandig adviseur in verschillende opdrachten voor de provincie Noord-Brabant. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuurlijke en adviserende functies. Sneep is AB-lid van het waterschap voor de VVD sinds 2015.

Niels Mureau

Niels Mureau, fractie West-Brabant Waterbreed

Niels (1976) is agrarisch ondernemer op Hoeve 't Boschend in Wagenberg. Hij studeerde economie aan Wageningen University. In 2003 startte hij een adviesbureau op het vlak van planologie, bedrijfsadvies, onroerend goed en natuurbeheer. Hij maakte al deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap van 2004 tot 2008 en weer van 2015 tot op heden. Sinds 2018 is Niels Mureau lid van het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta.

Karin van den Berg

Karin van den Berg, fractie Water Natuurlijk

Karin (1970) woont in Hooge Zwaluwe en is programmamanager bij de gemeente Dordrecht. Zij studeerde planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft zitting in het algemeen bestuur van Brabantse Delta sinds 2015. Verder is ze voorzitter van enkele gemeentelijke rekenkamer(scommissie)s. Ze is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Uniek in Geertruidenberg.

Angelien Hagenaars

Angelien Hagenaars, fractie Ongebouwd

Angelien (1981) woont en werkt samen met haar man op een melkveebedrijf in Achtmaal. Naast haar werkzaamheden op het agrarisch bedrijf heeft ze een eigen adviesbureau op gebied van ruimtelijke ordening milieu en duurzame energie. Na haar studie aan de HAS werkte ze van 2002 tot 2008 als emissiebeheerder voor het waterschap. Daarna was ze actief als adviseur omgeving voor de ZLTO in West-Brabant en Zeeland.