De kweek van aardbeienplanten voor de productieteelt gebeurt door een aantal gespecificeerde bedrijven in de grensregio van West-Brabant in Nederland en de Vlaamse Noorderkempen. Daarvoor gebruiken de kwekers zogeheten trayvelden. Bij de afwatering van die trayvelden is er kans op het afstromen van water met daarin voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Waterschap Brabantse Delta is één van de partners in het onderzoek naar de mogelijkheden en technieken om het afstromende water van de trayvelden te hergebruiken. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe uitspoeling en lozing van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen tot vrijwel nul gereduceerd kan worden. De kennis is belangrijk om kweekbedrijven aan beide zijden van de grens te stimuleren te investeren in deze technieken.

Aanpak

Voor dit onderzoeksproject dat de naam RECUPA draagt (RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens de opkweek van de Aardbei), zetten de partners bij bedrijven en in onderzoekscentra proefopstellingen op om verschillende technieken te vergelijken. Daarbij houden ze rekening met verschillende variabelen, zoals grootte van de trayvelden, en gebruikte kweektechnieken. Alle informatie die hiermee wordt verzameld wordt beschikbaar gesteld aan de betrokken ondernemers. Daarvoor worden ze uitgenodigd voor bijeenkomsten en wordt de informatie via verschillende kanalen gedeeld, zoals de website. Voor dit project is Europese subsidie beschikbaar voor de regionale ontwikkeling van Nederland en Vlaanderen (Interreg).

Logo Interreg - Vlaanderen-Nederlands  - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Resultaat

Aan het einde van de projectperiode moet RECUPA voldoende informatie hebben opgeleverd om bedrijven die aardbeienplanten kweken de mogelijkheid te bieden om voor hun bedrijf de meest geschikte methode te kiezen voor ontsmetting en recirculatie.

Periode

Het project duurt van 1 april 2019 tot 1 maart 2022.

Wat merk jij ervan?

Uiteindelijk dragen investeringen in systemen en technieken om water te ontsmetten en te hergebruiken bij aan schoon water en aan vermindering van het gebruik van grond- en oppervlaktewater. Dat bevordert de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van water voor iedereen.

Locatie

Het project wordt uitgevoerd bij verschillende bedrijven en onderzoekscentra in West-Brabant en de Vlaamse Noorkerkempen (omgeving Hoogstraten).

Contactinformatie

Het waterschap is partner in het project RECUPA. De ZLTO is trekker van dit project. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website van dit Interregproject.