Van maandag 10 tot en met zaterdag 15 oktober vindt er op verschillende locaties in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Altena een hoogwateroefening plaats. De waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland oefenen dan samen met Defensie en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verschillende situaties die voor kunnen komen bij hoogwater. De overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt.

Aan deze oefening doen ongeveer 200 medewerkers van de betrokken organisaties mee. Elke dag beoefenen ze in verschillende teams onderdelen die horen bij het werken aan en om dijken bij extreem hoogwater. Zo leggen medewerkers van het waterschap speciale matten aan om de dijk te beschermen tegen overslaande golven. En met het leggen van zandzakken houden ze water tegen dat onder de dijk doorstroomt. De Veiligheidsregio traint op donderdag 13 oktober de coördinatie en samenwerking bij een fictief incident in Drimmelen.

Noodbrug en dijkinspecties

Defensie plaatst op donderdag 13 oktober een noodbrug om het vervoer van zand en ander materiaal mogelijk te maken. Op vrijdag en zaterdag voeren medewerkers van de waterschappen samen met leden van de Nationale Reserve van Defensie dijkinspecties uit. Dat laatste als onderdeel van de dijkbewaking die bij hoogwater wordt ingesteld. Voor die dijkinspecties maakt defensie ook gebruik van drones.

Het afstemmen van de samenwerking en kennisdelen zijn belangrijke doelstellingen van deze oefening. De overlast door deze oefening voor de omgeving en voor het verkeer wordt tot een minimum beperkt.