Waterschap Brabantse Delta heeft huisregels opgesteld. Hierin staat welk gedrag we wel en niet accepteren. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers en contacten van het waterschap.

 • Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag.
 • Behandel elkaar met respect.
 • Als bezoeker meldt je je altijd bij de beheerder/receptie. Ook als je geen afspraak hebt.
 • Andere dieren dan blindengeleide- en hulphonden zijn niet toegestaan.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol is verboden met uitzondering van specifieke evenementen. 
 • Het gebruik van drugs is verboden.
 • Houd bij het maken van foto's en video's rekening met de privacywetgeving.
 • Camera’s waken over jouw en onze veiligheid.
 • Werkplekken en vergaderruimtes dienen netjes achtergelaten te worden.

Aanvullende huisregels tuinen van Bouvigne

 • De tuin is alleen te bezoeken tijdens de openingstijden van het waterschap.
 • Fietsen zijn niet toegestaan in de tuin, deze kan je parkeren in de fietsenstalling.
 • Alleen medewerkers van het waterschap hebben toegang tot het kasteel, de kapel en het koetshuis.
 • Het is niet toegestaan om bloemen, zaden en planten uit de tuin mee te nemen. 
 • Pluk en eet geen zaden of bessen of andere delen van planten en bomen. Deze kunnen giftig zijn.
 • Houd er rekening mee dat de bruggen en paden na vorst en regenval glad kunnen zijn.
 • Ouders/verzorgers/begeleiders zijn verantwoordelijk voor (het gedrag) van hun kinderen.
   

Algemeen:

Aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

Waterschap Brabantse Delta is niet aansprakelijk voor het zoekraken van voorwerpen van bezoekers. Gevonden voorwerpen dienen worden afgegeven aan de receptie/beheerder.

Een leidinggevende werknemer mag de (hand)bagage van de bezoeker inzien als de algemene veiligheid dit vereist. Bij het weigeren van medewerking is het niet toegestaan op het terrein van het waterschap te blijven.

Gedrag dat als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend dan wel hinderlijk wordt ervaren of gedrag dat gepaard gaat met bedreiging, lokaal huisvredebreuk, fysiek geweld, vernieling en/of ernstige ordeverstoring, is verboden.

Worden deze regels overtreden dan word je daar op aangesproken. Bij agressie en geweld wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.