Waterschap Brabantse Delta moet binnen een bepaalde tijd reageren op jouw aanvraag of bezwaar, bijvoorbeeld voor een vergunning of ontheffing. Gebeurt dat niet? Dan kun je het waterschap daarop aanspreken. Dit is 'in gebreke stellen'. In sommige gevallen moet het waterschap jou een geldbedrag (dwangsom) betalen.

Hoe stel je het waterschap in gebreke en vraag je een dwangsom aan?

Digitaal

Je kunt ons in gebreke stellen en een dwangsom aanvragen via ons online formulier: 

Dwangsom aanvragen bij niet tijdig beslissen

Per brief

Je kunt ons ook een brief sturen. Zet daarin de volgende gegevens:

  • jouw naam en adres
  • de datum waarop je de brief verstuurt
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan je vindt dat het waterschap er te laat over heeft beslist
  • dat je het waterschap in gebreke stelt
  • jouw handtekening
  • jouw bank- of gironummer

Wil je een antwoord van ons per e-mail? Zet dan ook jouw e-mailadres in de brief. 

Stuur je brief naar:

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Wanneer kun je het waterschap in gebreke stellen?

Je kunt het waterschap in gebreke stellen van de eerste dag nadat we de beslissing moesten nemen. 

Nadat we jouw ingebrekestelling hebben ontvangen, heeft het waterschap 2 weken om alsnog te beslissen. Gebeurt dit niet? Dan gaat de dwangsom lopen. Hiervoor hoef je niets te doen. Het waterschap bepaalt hoe hoog de dwangsom is en betaalt jou binnen 6 weken. Ben je het niet eens met het bedrag? Dan kun je bezwaar maken

Wat is de beslistermijn?

De periode waarin het waterschap moet beslissen, is de 'beslistermijn'. De beslistermijn staat in de brief die je krijgt. Het waterschap kan deze beslistermijn verlengen. Je ontvangt hierover bericht als we dit doen. Daarin staat wanneer de nieuwe termijn afloopt. 

De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen staat aangegeven in de ontvangstbevestiging die je krijgt. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvang je hierover bericht en wordt daarin aangegeven wanneer de nieuwe termijn afloopt.

De beslistermijn baseren we op de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen(externe link).

Staat de periode niet in de wet? Dan geldt een 'redelijke' periode. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.