Bent u het niet eens met een besluit van het dagelijks of algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en komen we er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Let erop dat u op tijd uw bezwaar indient. De bezwaarperiode duurt zes weken en start vanaf het moment dat het besluit bekend is gemaakt.