Ben je het niet eens met een besluit van waterschap Brabantse Delta? Dan kun je bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt. 

Hoe maak je bezwaar?

Digitaal

Maak bezwaar via ons online formulier. 

Bezwaar maken

Per brief

Je kunt je bezwaar maken door ons een brief te sturen. Zet daarin de volgende gegevens:

 • jouw naam en adres
 • de datum waarop je de brief verstuurt
 • een omschrijving van het besluit waar je het niet mee eens bent
 • waarom je het niet eens bent met het besluit
 • jouw handtekening

Stuur je brief naar:
Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Wil je een antwoord van ons per e-mail? Zet dan ook jouw e-mailadres in de brief. 

Wat gebeurt er met jouw bezwaar?

Als we jouw bezwaar ontvangen, laten we je dat per brief weten. Dit doen we binnen 5 werkdagen. Daarna zijn er 2 mogelijkheden:

Tot wanneer kun je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de datum waarop we de brief over het besluit hebben verstuurd. In deze brief staat de verzenddatum. Zo kun je zelf uitrekenen hoe lang je de tijd hebt om bezwaar te maken. 

Bekijk je het besluit via de website van het waterschap of via officielebekendmakingen.nl? Dan staat de datum bovenaan in de tekst. Bezoek de website officielebekendmakingen.nl(externe link)

Je kunt ook binnen 6 weken een pro forma bezwaarschrift indienen. Je stuurt de reden van jouw bezwaar dan later op. Van de Commissie Bezwaarschriften hoor je hoe lang je hierover mag doen.

  Contact

  Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via 076 564 13 02 of stuur een brief naar:
  Waterschap Brabantse Delta
  t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
  Postbus 5520
  4801 DZ Breda