Bent u het niet eens met een besluit van het dagelijks of algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en komen we er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Let erop dat u op tijd uw bezwaar indient. De bezwaarperiode duurt zes weken en start vanaf het moment dat het besluit bekend is gemaakt.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kunt het sjabloon bezwaarschrift invullen, printen en ondertekenen. Vervolgens kunt u het scannen en per e-mail indienen via ons contactformulier. Of stuur het per post naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Download sjabloon bezwaarschrift

U kunt ook zelf een brief opstellen. In de brief vermeldt u in ieder geval uw naam en adres, de datum waarop u de brief verstuurd, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. De brief moet u ondertekenen. Als u in het vervolg via e-mail wilt communiceren, dan graag uw emailadres vermelden. 

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als u een bezwaar heeft ingediend, neemt de Commissie Bezwaarschriften telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken en na te gaan op welke manier en wanneer uw bezwaar wordt behandeld. Een passende aanpak kan ook een toelichtend gesprek door een ambtenaar of begeleiding door een mediator zijn. Dit wordt de informele aanpak genoemd. Mocht de informele aanpak niet leiden tot een oplossing, dan wordt uw bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld.

Wat is het termijn om een bezwaarschrift in te dienen?

U moet het bezwaar binnen zes weken indienen, nadat het besluit is bekendgemaakt. Er wordt gerekend vanaf de dag waarop het document is verzonden. Op de brief staat een verzenddatum, zodat u zelf de termijn kunt uitrekenen. Als u het besluit bekijkt via de website van het waterschap of via www.officielebekendmakingen.nl staat de begindatum van de bezwaartermijn in de tekst. U kunt ook binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' bezwaarschrift indienen en de nadere gronden (de redenen van uw bezwaar) later opsturen. U krijgt daarvoor van de Commissie Bezwaarschriften een termijn.

  Hulp nodig?

  Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u helpen.

  Contact

  Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

  Waterschap Brabantse Delta
  t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
  Postbus 5520
  4801 DZ Breda