Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een besluit van waterschap Brabantse Delta? Dan kun je bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt. 

Ben je het niet eens met een beslissing van het dagelijks of algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta? En komen we er samen niet uit? Dan kun je bezwaar maken. 

Ben je het niet eens met het bedrag dat je moet betalen voor de waterschapsbelasting? Dan kun je bezwaar maken tegen de waterschapsbelasting

Hoe maak je bezwaar tegen een besluit?

Bezwaar maken kan zowel digitaal als per post. 

Digitaal

Maak bezwaar via ons online formulier. 

Bezwaar maken tegen een besluit

Per brief

Maak bezwaar door ons een brief te sturen. Zet daarin de volgende gegevens:

  • jouw naam en adres
  • de datum waarop je de brief verstuurt
  • een omschrijving van het besluit waar je het niet mee eens bent
  • waarom je het niet eens bent met het besluit
  • jouw handtekening

Stuur je brief naar:
Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Wil je een antwoord van ons per e-mail? Zet dan ook jouw e-mailadres in de brief. 

Wat gebeurt er met jouw bezwaar?

Als we jouw bezwaar ontvangen, laten we je dat per brief weten. Dit doen we binnen 5 werkdagen. Daarna zijn er 2 mogelijkheden:

  • De Commissie Bezwaarschriften belt je om jouw bezwaar te bespreken. Daarbij bepaalt de commissie hoe en wanneer ze jouw bezwaar behandelt.
  • Je krijgt een gesprek met een ambtenaar of begeleiding door een mediator. Dit is de informele aanpak. Kom je er niet uit? Dan behandelen we jouw bezwaar volgens de officiële regels van de bezwaarprocedure

Tot wanneer kun je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de datum waarop we de brief over het besluit hebben verstuurd. In deze brief staat de verzenddatum. Zo kun je zelf uitrekenen hoe lang je de tijd hebt om bezwaar te maken. 

Bekijk je het besluit via de website van het waterschap of via officielebekendmakingen.nl? Dan staat de datum bovenaan in de tekst. Bezoek de website officielebekendmakingen.nl

Je kunt ook binnen 6 weken een pro forma bezwaarschrift indienen. Je stuurt de reden van jouw bezwaar dan later op. Van de Commissie Bezwaarschriften hoor je hoe lang je hierover mag doen.

Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting?

Ben je het niet eens met het bedrag dat je moet betalen voor de waterschapsbelasting? Dan kun je bezwaar maken tegen de waterschapsbelasting

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via 076 564 13 02 of stuur een brief naar:
Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda