Waterspeelpark braakliggend terrein
Idee voor braakliggend terrein: waterspeelpark

Op steeds meer plaatsen zijn braakliggende terreinen te vinden. Terreinen midden in wijken waar er de komende jaren geen uitzicht is op ontwikkeling. Een dergelijke lege plek in de woonomgeving is zonde. Kan er tijdelijk iets met deze terreinen gebeuren?

Steeds vaker wordt er ruimte gegeven aan gemeenten en burgerinitiatieven om braakliggende terreinen in en rond de stad een nuttige tijdelijke invulling te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkjes, stadsvolkstuinen, ‘adopteer een rotonde’ of tijdelijke parkeerplaatsen. Maar tijdelijke invullingen zijn ook heel goed mogelijk in combinatie met watermaatregelen. Zo kan bijvoorbeeld overlast door water op straat alvast tijdelijk opgelost worden, in afwachting van een definitieve oplossing die nog veel voorbereidingstijd kost. Door die tijdelijke oplossing te combineren met bijvoorbeeld speelvoorzieningen kan de leefbaarheid van de wijk flink verbeteren.

Tijdelijke invulling met water

De ideeën en voorbeelden van tijdelijke invullingen van terreinen in combinatie met water komt nog niet veel voor. Waterschap Brabantse Delta onderzocht of er tijdelijke invullingen met water mogelijk zijn. En wat blijkt: die zijn er. Bijvoorbeeld een waterspeeltuin of stadsvolkstuin met waterpartijen. Deze ideeën staan beschreven in het voorbeeldenboek.

Open het voorbeeldenboek

Jouw idee

Heb je ideeën voor je eigen gemeente, stad of wijk? Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta. Het waterschap bekijkt met de gemeente de mogelijkheden van jouw idee(ën) en neemt daarna telefonisch contact met jou op. Is het idee succesvol? Dan geven wij jou advies over de uitvoering.

Wat levert het op?

De tijdelijke inrichting van braakliggende terreinen met een waterbestemming draagt bij aan bijvoorbeeld beperking van de wateroverlast in uw wijk. Door de inrichting verbetert tegelijkertijd de leefomgeving. Alle reden om in uw omgeving de mogelijkheden te bekijken.