Ga je aan het werk in, met of rondom het water? Dan krijg je te maken met wet- en regelgeving. De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet. De Keur is van toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen, zoals agrariërs en tuinders. 

Over de Keur

De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. Wilt u bijvoorbeeld lozen in oppervlaktewater, grondwater onttrekken, een sloot dempen, een duiker of brug plaatsen? Dan moet u rekening houden met de Keur. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft. In sommige gevallen is het voldoende om uw activiteit te melden. Soms kunt u ook zelfs starten zonder melding. 

Bekijk de Keur

Kaart

Bij de Keur hoort ook een kaart voor beschermde gebieden. In een beschermd gebied kunnen hogere eisen gelden om verdroging te voorkomen. U vindt hier ook de kaarten met informatie over grondwater, beregeningsputten en de gevoeligheidsfactor.

Open de keurkaart beschermde gebieden

Hoe werkt de kaart?

 • Linksboven in de hoek van de kaart vindt u opties om:
  • te zoeken op een locatie
  • te printen
  • metingen te doen
  • de ondergrondskaart aan te passen
 • Rechtsboven in de hoek van de kaart vindt u
  • de legenda
  • opties om kaartlagen aan- of uit te zetten

Legger

In de Keur wordt verwezen naar de Legger. De Legger is een kaart waarop staat welke rivieren, sloten, beken en dijken in ons werkgebied vallen. Er is onder andere in te vinden waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Bepaalde regels in de Keur zijn gekoppeld aan de status of afmetingen van wateren of waterkeringen die in de Legger zijn vastgelegd. 

Meer over de Legger

Ook handig om te weten

Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen. 

Ga naar de website Brabant Keur

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.