Ga je aan het werk in, met of rond het water? Dan moet je rekening houden met de Keur.

Wat is de Keur?

De Keur is een wet die aansluit op regels uit de Waterwet. De Keur geldt voor rivieren, beken, sloten, grondwater en dijken van het waterschap. Deze wet geldt ook voor sloten en watergangen van bijvoorbeeld boeren en tuinders. 

Bekijk de Keur(externe link)

In de Waterwet en de Keur staat wat je wel en niet mag doen in, met en rond het water. Bijvoorbeeld activiteiten als:

  • afvalwater lozen in rivieren, beken of sloten
  • grondwater onttrekken 
  • een sloot dempen
  • een duiker of brug plaatsen

In sommige situaties heb je een vergunning nodig. In andere situaties is het voldoende om jouw activiteit te melden. Soms kun je zelfs starten zonder melding. Om te weten wat je moet doen, doe je eerst de Vergunningcheck(externe link).

Kaart

Bij de Keur hoort een kaart over beschermde gebieden. In een beschermd gebied gelden strengere eisen om zo verdroging van de grond tegen te houden. Bij de Keur horen ook kaarten met informatie over grondwater, beregeningsputten en de gevoeligheidsfactor.  

Bekijk de Keurkaart

Hoe werkt de kaart?

Linksboven in de hoek van de kaart kun je:

  • op een plaats zoeken 
  • printen
  • metingen doen
  • de ondergrondskaart aanpassen 

Rechtsboven in de hoek van de kaart vind je:

  • de legenda
  • keuzes om kaartlagen aan of uit te zetten 

Legger

De Keur verwijst naar de Legger. De Legger is een kaart met rivieren, sloten, beken, bruggen en dijken in ons werkgebied. Ook staat op deze kaart wie zorgt voor het beheer en onderhoud. Sommige regels in de Keur koppelen we aan de status of grootte van wateren of waterkeringen die in de Legger staan. 

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 lees je hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om de rivieren, beken, sloten en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.