Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag als u niet tevreden bent over de wijze waarop het waterschap u heeft behandeld. Bent u beledigd, verkeerd geïnformeerd of slecht geholpen door iemand van het waterschap? U kunt dan een klacht indienen.

Heeft u een algemene klacht? Gebruik dan ons contactformulier.

Als u een klacht indient, is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • waar uw klacht over gaat; 
  • waar en wanneer het is gebeurd; 
  • de datum.

Dien uw klacht in

U kunt ook een brief sturen naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5520
4801 DZ Breda

De afhandeling van uw klacht

De klachtencoördinator neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Er wordt gekeken wat de beste manier is waarop het waterschap uw klacht kan behandelen. Dat kan betekenen dat de klachtencoördinator u in contact brengt met de betreffende ambtenaar of bestuurder om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan wordt jouw klacht volgens de formele regels afgehandeld.

Bent u niet tevreden?

Het doel van onze klachtenregeling is dat het waterschap leert van zijn fouten. De betrokken persoon of dienst krijgt de kans fouten te herstellen. Bent u toch niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen.

Contact

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Neem dan contact op met de klachtencoördinator via T 076 564 10 62.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?