Je kunt bij ons eenvoudig digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over:

  • maaionderhoud
  • vervuild oppervlaktewater
  • dode vissen of eenden
  • muskusratten
  • blauwalg
  • wateroverlast
  • hinder van onze installaties (stank, geluid)

Melding doen

Spoed?

Bij spoed kun je beter telefonisch contact opnemen met ons. Buiten kantoortijden en in het weekend kun je bij calamiteiten het algemene telefoonnummer 076 564 10 00 bellen. Je krijgt dan een keuzemenu te horen: toets 1.

Wil je doorgeven hoeveel water je uit de grond onttrokken hebt dit jaar?

Bezoek dan de pagina grondwateropgave om de hoeveelheid onttrokken water door te geven.