U kunt bij ons eenvoudig digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over:

  • maaionderhoud
  • vervuild oppervlaktewater
  • dode vissen of eenden
  • muskusratten
  • blauwalg
  • wateroverlast
  • hinder van onze installaties (stank, geluid)

Melding doen

Spoed?

Bij spoed kunt u beter telefonisch contact opnemen met ons. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bij calamiteiten het algemene telefoonnummer 076 564 10 00 bellen. U krijgt dan een keuzemenu te horen: toets 1.

Wilt u doorgeven hoeveel water u uit de grond onttrokken heeft dit jaar?

Bezoek dan de pagina grondwateropgave om de hoeveelheid onttrokken water door te geven.