Melding doen over water

Ruik of zie je iets vreemds in of rondom het water? Bijvoorbeeld een vervuilde sloot of dode dieren, zoals vissen? Heb je last van één van onze installaties? Laat het ons weten! We bekijken wat er aan de hand is en laten je weten wat we eraan kunnen doen.

Je kunt bij ons eenvoudig digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over bijvoorbeeld:

 • Afval
 • Baggeren
 • Blauwalg
 • Dode dieren (bijv. vissen of eenden)
 • Installatie overlast
 • Maaien en snoeien
 • Muskusratten
 • Stuwen, gemalen of duiker
 • Waterkwaliteit
 • Wateroverlast
 • Waterpeilen

Melding doen

Drinkwater

Voor vragen over uw drinkwater kunt u bellen of mailen met Brabant Water of met Evides. Deze twee drinkwaterleidingbedrijven zorgen voor het drinkwater in het werkgebied van Brabantse Delta.

Spoed?

Bij spoed kun je beter telefonisch contact opnemen met ons. Buiten kantoortijden en in het weekend kun je bij calamiteiten het algemene telefoonnummer 076 564 10 00 bellen. Je krijgt dan een keuzemenu te horen: toets 1.

Overtreding melden

Ben je van mening dat iemand (mogelijk) de regels overtreedt? Dan kun je een melding overtreding maken of een handhavingsverzoek indienen

Wil je doorgeven hoeveel water je uit de grond onttrokken hebt dit jaar?

Bezoek dan de pagina grondwateropgave om de hoeveelheid onttrokken water door te geven.

Andere vraag?

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta.

Op deze pagina vind je al onze contactgegevens.