Kleine onttrekkingen zijn onttrekkingen met een pompcapaciteit minder dan 10m3 per uur. Waterputten die particulieren gebruiken om de (achter) tuin te besproeien zijn in de meeste gevallen kleine onttrekkingen.

U wilt een waterput boren

U hoeft geen vergunning aan te vragen of een melding te doen als:

  • de pompcapaciteit van de onttrekkingsinrichting niet meer bedraagt dan 10m3 per uur en;
  • de put buiten een beschermd gebied ligt en;
  • de put niet dieper is dan de maximale toegestane diepte op die locatie.

Controleer of uw put buiten beschermd gebied ligt

Op de kaart kunt u zien of u een waterput mag boren. In de beschermde gebieden mag u geen put boren. Deze gebieden zijn in fel oranje op de kaart aangegeven.

Bekijk de beschermde gebieden op de kaart

Controleer de maximale diepte van uw put

Kijk op de kaart om te zien wat de maximale diepte van de put mag zijn. Zoom eerst in naar de locatie waar u de waterput wilt boren. Klik daarna op de kaart om de maximale diepte te bekijken. 

Zoek uw maximale putdiepte op de kaart

Vervangen bestaande put

Bij vervanging van een bestaande put, gelden dezelfde regels als voor een nieuwe put.

Vergunningen voor kleine onttrekkingen

Nieuwe vergunningen voor kleine onttrekkingen worden niet verleend.

Drenkputten voor vee uitzondering

Veedrenkputten vormen een uitzondering. Hierbij hoeft niet getoetst te worden of deze in een beschermd gebied liggen. Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan heeft u een vergunning nodig om grondwater te mogen onttrekken. 

Onttrekt u meer dan 10 m3/uur?

Dan valt u in een andere categorie grondwateronttrekking. Op de pagina 'Onttrekken van grondwater' vindt u meer soorten grondwateronttrekkingen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?