De inhoud is geladen.

Ecologische verbindingszones LandStad De Baronie

Vijf gemeenten binnen streeknetwerk LandStad De Baronie maken zich samen met het waterschap sterk voor natuur, biodiversiteit en een betere waterkwaliteit in regio de Baronie. Het gaat om gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert. De partners werken samen in een project voor ecologische verbindingszones: stroken nieuwe natuur om bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Aanpak

In juli 2018 ondertekenden de vijf gemeenten en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst geven zij aan dat zij samen willen onderzoeken hoe de verbindingszones realiteit kunnen worden. Hierna gingen de partners aan de slag met de subsidieaanvraag. Inmiddels is subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verleend.

Op dit moment vinden gesprekken met grondeigenaren plaats in het gebied. Gronden tussen natuurgebieden zijn vaak niet in eigendom of beheer van de gemeente of het waterschap. In gesprek met grondeigenaren ontstaat een beeld van de mogelijkheden in het gebied. Sommige particulieren of bedrijven willen misschien zelf natuur aanleggen of beheren. Anderen zien wellicht kansen om hun grond te ruilen of verkopen. De gesprekken met grondeigenaren vormen de basis voor een eerste visie en ontwerp van de ecologische verbindingszones.

Ondertekenmoment 9 juli 2018 EVZ LandStad De Baronie
Ondertekenmoment 9 juli 2018 EVZ LandStad Baronie

Natuur biedt kansen voor particulieren of ondernemers die zelf natuur willen maken of beheren. Soms kan de aanleg van ecologische verbindingszones worden gecombineerd met maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Natuur zorgt voor een prettige omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Resultaat

Project LandStad Baronie draait om het verbinden van natuurgebieden door het aanleggen van ecologische verbindingszones in de tussengelegen gebieden. Ecologische verbindingszones bestaan bijvoorbeeld uit een waterloop met een flauw talud (een minder steile oever), nieuwe beplanting en poelen. Via ecologische verbindingszones kunnen dier- en plantsoorten zich door de Baronie verspreiden. Dat versterkt de biodiversiteit, het aantal plant- en diersoorten. In dit project streven we er onder andere naar dat de bijzondere groene boomkikker zich in heel de regio thuis gaat voelen.

De gemeenten en het waterschap hebben deze taak gekregen vanuit het provinciale beleid, het Natuurnetwerk Brabant als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.
Bezoek de website van Natuurwerk Brabant voor meer informatie.

Wat merk jij er van?

Het waterschap neemt per brief of telefonisch contact op met grondeigenaren om hun belangen, wensen en ambities in het gebied te bespreken. Op basis hiervan wordt gekeken welke gebieden beschikbaar en geschikt zijn voor de aanleg van de natuurlijke zones.

Ben je een grondeigenaar in een van de gebieden waar het project de mogelijkheden voor een ecologische verbindingszone onderzoekt? Dan neemt een van onze collega’s mogelijk contact met je op. Wil je ons iets vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar landstadbaronie@brabantsedelta.nl

Periode

In juli 2018 ondertekenden de vijf gemeenten en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst. Hierna gingen zij aan de slag met de subsidieaanvraag en voorbereiding. Op dit moment vinden gesprekken met grondeigenaren plaats. We kunnen nog niet aangeven wanneer we gaan starten met de aanleg van de ecologische verbindingszones. Dit is afhankelijk van factoren zoals grondverwerving, plaatselijke onderzoeken en vergunningen.

Subsidie

Het project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Streeknetwerk LandStad De Baronie werkt aan natuur in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert.

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant
Logo provincie Noord-Brabant