Vijf gemeenten binnen streeknetwerk LandStad De Baronie maken zich samen met het waterschap sterk voor meer natuur en een betere waterkwaliteit in de Baronie. Het gaat om Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert. De samenwerkingspartners werken samen in een project voor ecologische verbindingszones: stroken nieuwe natuur tussen bestaande natuurgebieden om deze met elkaar te verbinden.

wethouders gemeente
9 Juli 2018: Overeenkomst voor nieuwe natuur en een betere waterkwaliteit in de Baronie.

Aanpak

In juli 2018 ondertekenden de vijf gemeenten en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst. Hierna gingen zij aan de slag met de subsidieaanvraag en voorbereiding. Op dit moment worden de eerste verkennende gesprekken met grondeigenaren ingepland. Gronden tussen natuurgebieden zijn namelijk vaak niet in eigendom of beheer van de gemeente of het waterschap. Door met grondeigenaren in gesprek te gaan ontstaat een beeld van de mogelijkheden in het gebied. Particulieren of bedrijven willen misschien zelf natuur aanleggen of beheren, of zij zien mogelijk kansen voor grondruil of verkoop. De gesprekken met grondeigenaren vormen de basis voor een eerste visie en ontwerp van de ecologische verbindingszones.

Resultaat

Project LandStad Baronie draait om het verbinden van bestaande natuurgebieden door het aanleggen van onder andere nieuwe beplanting en poelen in het tussengelegen gebied. Via deze ecologische verbindingszones kunnen dier- en plantsoorten zich door de Baronie verspreiden, dat is goed voor de biodiversiteit. Er wordt onder andere naar gestreefd dat de bijzondere groene boomkikker zich in heel de regio thuis gaat voelen.

Natuur biedt kansen voor particulieren of ondernemers die zelf natuur willen maken en beheren. Bovendien kan de aanleg van ecologische verbindingszones soms worden gecombineerd met maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Natuur zorgt voor een prettige omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

De gemeenten en het waterschap hebben deze taak vanuit het provinciale beleid, het Natuurnetwerk Brabant als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.
Bezoek de website van Natuurwerk Brabant voor meer informatie.

Periode

In juli 2018 ondertekenden de vijf gemeenten en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst. Hierna gingen zij aan de slag met de subsidieaanvraag en voorbereiding. Op dit moment worden de eerste verkennende gesprekken met grondeigenaren ingepland.

Wat merkt u ervan?

Het waterschap neemt per brief of telefonisch contact op met grondeigenaren om hun belangen, wensen en ambities in het gebied te bespreken. Op basis hiervan wordt gekeken welke gebieden beschikbaar en geschikt zijn voor de aanleg van de natuurlijke zones.

Subsidie

Het project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Locatie

Streeknetwerk LandStad De Baronie werkt aan natuur in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?