Louis van der Kallen en Alwijn ten Cate nieuwe leden dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta

Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Brabantse Delta heeft op 22 juni Louis van der Kallen en Alwijn ten Cate benoemd als leden van het dagelijks bestuur (DB) van het waterschap.

De heer Van der Kallen is lid van de fractie Ons Water/Waterbreed. De heer Ten Cate neemt plaats in het DB namens fractie CDA. Zij komen in de plaats van Kees de Jong en Hans Peter Verroen die onlangs wethouder zijn geworden in de gemeenten Dongen en Bergen op Zoom.

Ook twee nieuwe AB-leden

Het DB bestaat uit vijf leden die uit het algemeen bestuur worden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het DB. Dit kan worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. De 'burgemeester' van het waterschap is de dijkgraaf.

Door de benoeming van de nieuwe DB-leden komen twee plaatsen vrij in het AB. Daarvoor zijn op 22 juni ook twee nieuwe leden benoemd. Dat zijn Jacques van der Aa en Claude van Dongen.

Volgend jaar waterschapsverkiezingen

De nieuwe bestuurders treden aan in het laatste jaar van deze bestuursperiode. Op 15 maart 2023 zijn namelijk de Waterschapsverkiezingen. Dan kiezen alle kiesgerechtigden in Midden- en West-Brabant een nieuw algemeen bestuur.

Een korte introductie

Louis van der Kallen woont in Bergen op Zoom. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring bij onder andere provincie, gemeenten en waterschappen en begint aan zijn derde periode als dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta. De eerdere periodes waren van 2009 tot 2014 en van 2015 tot 2017. Met zijn kennis en ervaring zorgt de heer Van der Kallen voor continuïteit in het dagelijks bestuur.

Alwijn ten Cate woont in de gemeente Gilze en Rijen. De heer ten Cate is jurist, actief in o.a. plaatselijke commissies en coöperaties en is sinds 2019 lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Hij heeft zich de afgelopen jaren professioneel en vrijwillig bezig gehouden met klimaat en milieu gerelateerde vraagstukken om de leefbaarheid voor de volgende generatie te waarborgen. Deze kennis en ervaring en zijn opgebouwde netwerk zijn waardevol voor het dagelijks bestuur.

De nieuwe DB en AB leden met v.l.n.r. Jacques van der Aa, Louis van der Kallen, Claude van Dongen en Alwijn ten Cate