Markdal

Het Markdal is het beekdal van de Bovenmark, ten zuiden van Breda tot aan de Belgische grens. Het gebied is rijk aan natuur en cultuurhistorie en populair bij wandelaars en fietsers. Hier werkt het waterschap aan plannen voor de verbetering van de natuur en water. In juni 2023 heeft het waterschap het Definitief Ontwerp voor het zuidelijk deel van het Markdal gepresenteerd. Die is opgenomen in het Ontwerp Projectplan Waterwet.

Met de herinrichting van dit eerste deel wil het waterschap ongeveer 2,25 kilometer beekherstel realiseren en 36,5 hectare nieuwe natuur aanleggen voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Tevens herstelt het waterschap de hydrologische omstandigheden voor deze natuur. Ook is er oog voor de beleving van het gebied waarbij de functies 'natuur' en 'recreatie' zoveel mogelijk worden gescheiden om verstoring van de natuur te voorkomen.

Doel

In 2027 willen de provincies in Nederland minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd om het te versterken. Het NatuurNetwerk Brabant (NNB) is hier onderdeel van. Het is een netwerk van gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones (natuurstroken langs sloten en beken) met elkaar zijn verbonden. Het beekdal van de Mark is aangewezen als onderdeel van het NNB. Voor het waterschap gaat het met name om de ‘watermaatregelen’. Zowel het beekherstel als ook het hydrologisch herstel van de natte natuurparel vormen onderdelen van de opgave 'Kaderrichtlijn Water'. In totaal willen we hier ongeveer 200 hectare nieuwe natuur realiseren met meer biodiversiteit en schoner water, beter bestand tegen klimaatverandering en met een toekomst voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Naast het zuidelijk deel werkt het waterschap intussen verder aan de plannen voor Markdal-Noord.

Nieuws over het Markdal

Planning

Na vaststelling van het Projectplan met het Definitief Ontwerp is er nog eventueel beroep mogelijk. Als het plan definitief is werkt aannemer een uitvoeringsontwerp uit. Na gunning van het werk starten de werkzaamheden in de tweede helft van 2023. De oplevering van het zuidelijk deel staat gepland voor 2024.

Planning planvorming en realisatie Markdal Zuid

Meer informatie

Meer over het Markdal leest u op het informatieplatform(externe link).

Partners

Het project is onder andere mogelijk gemaakt door:

 

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven over het Markdal?
Bij belangrijke ontwikkelingen ontvang je bericht.

 Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.(externe link)

Markdal