Op initiatief van waterschap Brabantse Delta werken meerdere Nederlandse waterschappen, Ministerie van Defensie en enkele bedrijven en organisaties mee aan een hoogwateroefening. Die vindt op woensdag 19 juni plaats op en langs de dijk tussen Lage Zwaluwe en Drimmelen. Op dit traject van ongeveer 7 kilometer beoefenen de deelnemers verschillende maatregelen bij een hoogwatersituatie. Samenwerken, testen en kennisdelen zijn de belangrijkste doelen van deze oefening.

Landelijk Waterschapshulpteam en Ministerie van Defensie

De oefening start formeel op maandag 17 juni met het uitzetten van de vraag om hulp bij de andere waterschappen. Daarvoor zet het waterschap op basis van het oefenscenario een concrete hulpvraag uit bij het Waterschaps Hulp Team (WHT). Dat team, ingesteld door de Unie van Waterschappen, houdt een actueel overzicht bij van materiaal en experts bij de waterschappen in Nederland die ingezet kunnen worden bij watercrises. Dit is de eerste keer dat de inzet van het WHT landelijk op deze wijze wordt geoefend. Ook wordt er een steunaanvraag gedaan bij het Ministerie van defensie.  

Noodkeringen, pompen en dijkbewaking

De deelnemers zetten op woensdag 19 juni verschillende materialen in tijdens de oefening. Om het water tegen te houden plaatsen de waterschappen verschillende typen noodkeringen en oefenen ze met het versterken van gedeelten op de dijk met speciale matten. Om overtollig water achter de dijk af te voeren zetten enkele van de deelnemende organisatie noodpompen in. In hoogwatersituaties is controle van de dijken even belangrijk. Daarvoor voeren onder andere leden van het Bataljon Bewaken en Beveiligen korps Nationale Reserve van het Ministerie van Defensie dijkinspecties uit, samen met medewerkers van de waterschappen. 

Naast de inzet van materieel en menskracht van andere waterschappen is ook de samenwerking en coördinatie door het waterschap met de inzet van WHT onderdeel van de oefening. 

Na 19 juni evalueert het waterschap de oefening samen met de deelnemende organisaties om de inzet van het WHT en de samenwerking en coördinatie door het waterschap van deze hulp. 

Veilige dijken

De ongeveer 400 kilometer dijken in het werkgebied van het waterschap zijn veilig. Maar om West- en Midden-Brabant ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen is naast beheer en onderhoud ook versterking van de dijken noodzakelijk. Daarvoor voert het waterschap verschillende dijkversterkingsprojecten uit. Kijk voor meer informatie over het dijkbeheer door het waterschap en de projecten op: Veilige dijken | Waterschap Brabantse Delta