Op 16 november plantte Minister van der Wal (Natuur en Stikstof) de eerste boom tijdens de 65ste Nationale Viering van de Boomfeestdag. Dit vond plaats op het bedrijventerrein voor de boomteelt; Business Centre Treeport (BCT) in de gemeente Zundert. Ook nam de minister deel aan het panelgesprek over hoe overheden, bedrijfsleven en andere partijen in de provincie Noord-Brabant, Nederland groener maken. Er werd besproken hoe je kinderen en jongeren actief kunt betrekken om zelf hun eigen leefomgeving groener te maken.

Op het groene duurzame bedrijventerrein werden ruim 1.000 bomen en struiken geplant. Waaronder 12 grote bomen in een Bomencirkel en 3 grote bomen precies op de grens tussen Nederland en België. Natuurlijk plantte de minister ook een boom. Ook dijkgraaf Kees Jan de Vet, burgemeester Joyce Vermue (gemeente Zundert), Marc Lodders (voorzitter BCT/Treeport), Albert Verlinde (voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nationale Boomfeestdag), Marleen van den Ham (Directeur Stichting Nationale Boomfeestdag), gedeputeerde Hagar Roijackers (Provincie Noord-Brabant) en Debbie Kamphuis (Staatsbosbeheer) hielpen met het planten van deze boom.

(met) Bomen werken!

Het thema van de Nationale Viering Boomfeestdag 2022 is ‘(met) bomen werken!’. In dit thema staat de boomkwekerijsector centraal. Deze legt de basis voor nieuwe bomen en bossen in Nederland én in het buitenland. Het thema laat zien hoe belangrijk bomen voor mensen zijn én hoe mooi het voor kinderen en jongeren is om te kiezen voor een groen beroep.

Aan de slag!

Waterschap Brabantse Delta liet met de watertafel zien hoe je wateroverlast kunt voorkomen. Ook gingen we samen met de kinderen op avontuur om te ontdekken wat er allemaal in het water leeft. Een leerzame ochtend!

Boomfeestdag 2023 in Amstelveen

Terwijl ruim 400 leerlingen uit Zundert en Stad Hoogstraten (België) druk bezig waren met workshops over bomen, bossen, bodem, water, een leefbare toekomst en de boomkwekerij werd tijdens de netwerklunch van de genodigden door Albert Verlinde (voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nationale Boomfeestdag) bekend gemaakt welke gemeente in 2023 de gastgemeente mag zijn. Ralph Bogers, wethouder Economie en Duurzaamheid  van  de gemeente Zundert gaf symbolisch het stokje over aan Floor Gordon,  wethouder van (onder meer) groen, duurzaamheid, gezonde leefomgeving en natuur- en milieueducatie van de gemeente Amstelveen.

Bossenstrategie

Nederland heeft sinds 2020 weer een bos- en bomenbeleid: de bossenstrategie. De ambitie is om bossen weer vitaler te maken, nieuw bos te ontwikkelen (37.000 ha; ongeveer 1% van Nederland) en de groen-blauwe dooradering van het landschap (ongeveer 10% van Nederland) te versterken. Het is een gezamenlijk uitvoeringstraject met provincies, maar ook gemeenten, waterschappen en andere grondeigenaren zijn belangrijk bij de uitvoering. In deze bossenstrategie heeft de voorganger van minister van der Wal laten opnemen dat kinderen onder schooltijd mee mogen helpen met het planten van bomen tijdens de Boomfeestdag.

65 jaar Boomfeestdag

Staatsbosbeheer richtte in 1957 de Boomfeestdag op. Op 10 april 1957 werd de eerste Boomfeestdag, toen nog Boomplantdag geheten, georganiseerd. In dat jaar plantten 1.600 leerlingen in Apeldoorn enkele honderden bomen. Sinds die tijd is de Boomfeestdag uitgegroeid tot een fenomeen en planten er elk jaar 100.000 kinderen zo’n 200.000 bomen en struiken. Er zijn inmiddels in die 65 jaar door zo’n 5 miljoen ruim13 miljoen bomen geplant.

Onder het motto ‘ieder kind een boom’ wil Stichting Nationale Boomfeestdag ieder kind in aanraking brengen met bomen en bossen om hen zo inzicht over de natuur bij brengen. Kinderen ontdekken door het planten van een boom dat ze zelf heel laagdrempelig iets kunnen doen voor beter klimaat en voor een gezondere leefomgeving. Het stimuleert hen om duurzame keuzes te maken en zich in te zetten voor de natuur.