Dinsdag zetten we een belangrijke stap om een nieuwe natuurlijke plastic-vervanger te maken. We openden een demonstratiefabriek op het terrein van HVC in Dordrecht, waarin we de grondstof voor deze plastic-vervanger gaan maken uit natuurlijke reststoffen. Het materiaal heeft de voordelen van plastic maar niet de nadelen: het is licht en vormbaar, is verwerkbaar als plastic én volledig biologisch afbreekbaar. Daardoor worden er geen microplastics in de natuur achtergelaten. De samenwerkingspartners zien legio mogelijkheden voor de toekomst: van schoenzolen tot landbouwplastic en kweekpotjes, tot zelfhelend beton in tunnels en kelders.  

Bacteriën doen het werk  

Het nieuwe materiaal wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen. De werking is als volgt: in afvalwater zitten veel vetzuren en de bacteriën in onze demonstratie-installatie ‘vreten zich vol’ met deze vetzuren. Dat zetten ze om naar een nieuw materiaal dat plastic kan vervangen. Zoals mensen vet in het lichaam opslaan, slaan deze bacteriën dit materiaal vervolgens als een energiereserve in hun cel op. Deze stof wordt eruit gehaald (‘gepurificeerd’), waarna er een poeder overblijft. Dat poeder kan gebruikt worden als natuurlijke plastic-vervanger in verschillende toepassingen. 

Mooie stap richting circulaire economie 

Theo Schots, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta: 'Ik ben hartstikke trots dat wij als waterschap aan wieg stonden van deze mooie ontwikkeling en dat we nog steeds een belangrijke bijdrage leveren. Ons zuiveringsslib krijgt op deze manier een circulaire bestemming. De natuurlijke plastic-vervanger is een waardevolle toepassing die microplastics in het milieu fors kan terugdringen. Duurzaam, circulair en innovatief dus. Ik ben erg blij met het resultaat dat we samen met alle partners hebben bereikt!' 

Publiek private samenwerking  

De installatie is mogelijk door een bijzondere samenwerking tussen private en publieke partijen die elkaar vinden in het zetten van stappen naar een duurzame economie. Met de demonstratiefabriek willen de samenwerkingspartners een brug slaan naar een commerciële productie van de natuurlijke plastic-vervanger. De demonstratie-installatie maakt het voor een groot aantal geïnteresseerde bedrijven mogelijk om het nieuwe materiaal te testen en toe te passen in hun producten als alternatief voor plastic. Het is de bedoeling na de demonstratiefase op te schalen en grotere installaties neer te zetten die de natuurlijke plastic-vervanger op de markt zal brengen. De samenwerkingspartners zijn blij met start van de fabriek.  

Samenwerkingspartners  

De demonstratiefabriek wordt ontwikkeld en gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling. 

Samenwerkingspartners