Vrijdag 10 maart is ter hoogte van de stuw Bieberg langs de Mark een nieuw bankje onthuld. De Vereniging Markdal heeft het bankje geplaatst dankzij een gift van de 92-jarige Frans Maas. Bij het 60-jarig huwelijk van hem en zijn inmiddels overleden vrouw Vera hebben ze geld gevraagd voor deze blijvende herinnering.

Frans Maas, oud-landschapsarchitect en destijds werkzaam bij Staatbosbeheer, heeft in de jaren 60 het ontwerp gemaakt voor de Mark zoals die nu door het Markdal stroomt. “Weliswaar noemen we dat de kanalisatie van de Mark maar ik heb destijds wel degelijk rekening gehouden met een slingerend stroompatroon”, aldus de heer Maas bij de onthulling.

Het waterschap is betrokken geweest bij de plaatsing van het bankje langs de oever. Bestuurslid Louis van der Kallen legde in zijn toelichting bij de onthulling de link met de dynamiek van het leven en het veranderende landschap.

De vorm van het bankje is symbolisch voor de geschiedenis en de toekomstige loop van de Mark: krom - recht - krom. Eerst kronkelig, daarna in de jaren 60 ´rechtgetrokken´. En in de toekomst krijgt de Mark weer een meanderende loop. In het bankje komt een koperen plaatje met inscriptie.