Tilburg is 25 hectare nieuwe natuur rijker. Het gebied Reeshofweide, een uitloopgebied van de Reeshof, is veranderd van landbouw naar natuur. Hierin kunnen vele planten en diersoorten een plek vinden. Dat dit laatste ook werkelijk gebeurt is nu al te zien. Ecologen hebben bij een eerste telling in een deel van het gebied al 150 plantensoorten aangetroffen.

Naast natuurontwikkeling in de Reeshofweide is ook de beek de Dongeloop hersteld en is er een verbinding gemaakt tussen de Donge en gebied De Lange Rekken. De gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta hebben dit samen gerealiseerd. Op 30 september ‘openden’ de Tilburgse wethouder Rik Grashoff en Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, het gebied.

Wethouder Rik Grashoff en bestuurder waterschap Kees de Jong openden de Reeshofweide in tilburg
Wethouder Rik Grashoff en bestuurder waterschap Kees de Jong openden natuurgebied Reeshofweide Tilburg

Natuurgebieden verbinden en beken herstellen

Natuurgebieden zijn door de verstedelijking vaak opgeknipt en niet meer met elkaar verbonden. Daardoor worden leefgebieden van bepaalde dieren kleiner. Om ervoor te zorgen dat zij meer ruimte krijgen en zich beter kunnen voortplanten worden natuurgebieden weer aan elkaar verbonden. Daarnaast worden beken hersteld waardoor er meer natuurlijke oevers ontstaan en water meer stroomsnelheid krijgt. Kees de Jong, dagelijks bestuurder, waterschap: ”Door het verbinden van natuur en beken te herstellen creëren we meer biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Beken met een natuurlijke vorm kunnen vaak ook meer regenwater opvangen en vasthouden. Zo verminderen we het risico op wateroverlast en maken we onze omgeving klimaatbestendig”.

Water en recreatie

Door de beek van de Donge af te koppelen stroomt er meer water het natuurgebied in en wordt dat daar vastgehouden. Dat gaat verdroging van de grond tegen. Iets wat in deze tijden van een veranderend klimaat erg belangrijk is. Er lopen wandel- en fietsroutes door en langs het gebied, zodat inwoners ook kunnen genieten van dit bijzondere natuurgebied. Rik Grashoff, wethouder groen, natuur en landschap: “Met de Reeshofweide voegen we een uniek landschap toe aan onze stad, met ruimte voor een grote variatie aan flora en fauna. Bovendien helpt het in onze aanpak tegen hitte in de stad en voor de afvoer van regenwater. Bewoners van de Reeshof kunnen op loopafstand heerlijk genieten van een uniek stuk natuur”.

Nieuwe natuur in Reeshofweide Tilburg
Nieuwe natuur in Reeshofweide Tilburg

Meerdere gebieden verbinden en beken herstellen

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken op een aantal plekken in Tilburg-West aan het herstellen van beken en het ontwikkelen van natuur. De Oude Leij, Groote Leij en Hultensche Leij lopen als een rode draad door het gebied.