Deze week was het tropisch warm in Nederland. Hierdoor verdampte er meer water. Ook is er weinig neerslag gevallen. De neerslag die de afgelopen dagen wel viel, is onvoldoende om tekorten aan te vullen. Het neerslagtekort loopt dus verder op en de afvoer in de beken is laag, te laag. De komende week wordt er ook weinig neerslag voorspeld. Daarom stelt waterschap Brabantse Delta extra onttrekkingsverboden in.

De extra onttrekkingsverboden gelden voor de volgende gebieden.

  • Gebied 7 Boven -Mark (excl. Boven-Mark zelf) - verbod grasland
  • Waterloop 7w Bovenmark (Waterloop zelf) - verbod grasland
  • Waterloop 8w Aa of Weerijs (waterloop zelf) - verbod grasland

Bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening. Deze onttrekkingsverboden gelden vanaf vrijdag 22 juli 2022 en duren tot dat ze worden ingetrokken. Wanneer dat is, kan het waterschap nu nog niet zeggen.

Bekijk op deze pagina de overzichtskaart met alle huidige onttrekkingsverboden.

Niels Mureau (dagelijks bestuurder waterschap Brabantse Delta):

Als waterschap maken we ons zorgen over de gevolgen van de droogte. We houden zoveel mogelijk water vast in droge én natte periodes. Dit doen we onder andere door stuwen omhoog te zetten en vispassages tijdelijk te sluiten.

We doen en kunnen veel, maar als waterschap alleen redden we het niet. We zoeken de samenwerking met andere overheden en ik wil alle inwoners, agrariërs, bedrijven en belangenorganisaties vragen zuinig om te gaan met water. Water is van iedereen en we moeten er dus samen voor zorgen dat er voldoende blijft voor iedereen.

Droogte bij waterschap Brabantse Delta

 Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, het uitblijven van regen en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil of waterafvoeren (het water dat stroomt) in een gebied teveel zakt of afneemt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert maatregelen uit om water langer vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden.

Perceelwijzerapp

Ontdek alle informatie over jouw agrarisch perceel in één handige gratis app: de Perceelwijzer. Actuele en betrouwbare gegevens over onttrekkingsverboden, regenverwachting, maaiplanning, waterpeilen, waterkwaliteit en meer.

Download de Perceelwijzer app(externe link)

Meer informatie?

Op deze pagina staat alle informatie over droogte, bijvoorbeeld over de onttrekkingsverboden, blauwalgen en botulisme. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).